NPP edycja 2007

Biblioteka Publiczna

projekt15_10.jpg
Imielin
Imielin, ul. Imielińska 92

mgr inż. arch. Andrzej Kozielski
P. P. i U. „CONCRET”

Hala sportowa w Bojszowach

projekt05_12.jpg
Bojszowy
ul. Gościnna
Budynek hali sportowej zlokalizowany jest przy ul. Gościnnej w Bojszowach. Podstawowe parametry obiektu: - powierzchnia ogółem: 2.739,6 m2 - w tym parteru: 1.164,8 m2 - wysokość hali: 11,0 m - liczba kondygnacji: 2 (bez podpiwniczenia)
Michał Tomanek
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych RABA II Sp. z o.o.

Budynek wielofunkcyjny

projekt34_06.jpg
Ślemień
Ślemień 429

Zbigniew Pieczarka
P.P.H.U. ZIZ-BUD Zakład Remontowo — Budowlany Jurczak-Pszczółka Firma Ogólno — Budowlana

Tereny Sportowo Rekreacyjne w Świerczyńcu

projekt06_10.jpg
Bojszowy
Bojszowy, ul. Sierpowa 38
Dwa korty tenisowe — 36,54 x 36,57 m, nawierzchnia syntetyczna — sztuczna trawa; Skocznia wzwyż 4 x 5 m R = 15 cm — nawierzchnia rozbieżni syntetyczna; Rzutnia do pchnięcia kulą d = 2,135 m, R = 22 m — nawierzchnia trawiasta, koło — nawierzchnia — beton; Bieżnia 100 m, cztery pasy 5,13 x 120, 2 m — nawierzchnia syntetyczna; Boisko do piłki nożnej 45 x 90 m —nawierzchnia trawiasta; Boisko wielofunkcyjne (do koszykówki, do piłki ręcznej) 24 x 44 m nawierzchnia syntetyczna — sztuczna trawa; Chodniki i placyki rekreacyjne — kostka betonowa 6 cm; Trawniki.
Michał Tomanek
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych RABA II Sp. z o.o.

Renowacja Zespołu Budynków Ratusza Miejskiego w Częstochowie

projekt12_13.jpg
Częstochowa
Częstochowa, Aleja NMP 45, 45A
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. Ratusz - symbol miasta, powstał po połączeniu starej i Nowej Częstochowy w 1826 roku. Usytuowany w centrum układu urbanistycznego jako rzadki przykład przestrzennego ulokowania władz miejskich wzdłuż poprzecznej osi centralnego placu miasta. Ratusz został wzniesiony w latach 1828- 1836 wg projektu Franciszka Reinsteina, architekta powiatu częstochowskiego; pierwotnie na planie kwadratu z dwoma pawilonami bocznymi, mieszczącymi odwach i areszt. Do dziś zachował się jedynie odwach. Ratusz był gruntownie przebudowany i rozbudowany w 1908 roku. Rozbudowano go od południa o połowę długości, oraz ujednolicono wszystkie elewacje. Budynek główny Ratusza jest budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym ze strychem użytkowym oraz okrągła dwukondygnacyjną wieżą, częściowo podpiwniczonym Dane techniczne:
 • powierzchnia zabudowy - 663,8 m2
 • powierzchnia użytkowa - 1.661,1 m2
 • kubatura budynku - 9.795,6 m3
 • wysokość budynku - 26,5 m od poziomu terenu (13,6 m budynek + 12,9 m wieża)

Jadwiga Rawecka Zbigniew Chodorowski Anna Pawłowska Henryk Figołuszka Zbigniew Zajączkowski Bronisław Nawrat Tomasz Sala Jan Kubek Joanna Cieślik-Rolla Ewa Korczyńska Janusz Reznik Rafał Skrzep Rafał Wójcik
DOMEX Sp. Z o.o. Roboty Ogólnobudowlane i Konserwatorskie

Pałac w Przyszowicach – remont elewacji wraz z podświetleniem budynku oraz zagospodarowanie terenu zabytkowego parku

projekt14_14.jpg
Gierałtowice
Przyszowice ul. Parkowa 11
Zabytkowy pałac usytuowany jest w pobliżu drogi krajowej Gliwice—Mikołów, w centrum miejscowości Przyszowice w Gminie Gierałtowice. Z przyległym do niego parkiem wzbogaca krajobraz okolicy leżącej na pograniczu silnie zurbanizowanej przestrzeni zespołu miast górnośląskich po północnej stronie i kontrastującą przestrzenią—z reliktami krajobrazu wiejskiego. Pałac zbudowany w XIX wieku służył jako rezydencja ziemiańska, po częściowym wypaleniu w czasie II wojny światowej wnętrza zostały odbudowane i udostępnione na cele publiczne. W 1995 roku zakupiony przez Gminę Gierałtowice, obecnie jest siedzibą m.in. Urzędu Stanu Cywilnego, Ośrodka Zdrowia, gminnego przedszkola, oddziału biblioteki gminnej, Chóru „Słowik” z Przyszowic, biura sołtysa. Po realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa gminnej kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków” planowane jest wykonanie w sąsiedztwie pałacu kolejnego etapu rewaloryzacji otoczenia pałacu to jest stawu z fontanną.
Bronisław Mzyk Piotr Fischer Antoni Zdzienicki
Konserwacja Zabytkowej Architektury dr inż. Bronisław Mzyk Firma Zdzienicki P.P.U.H. Hydrobud Sp. z o.o.

Przebudowa ul. Berka Joselewicza

projekt11_08.jpg
Częstochowa
Częstochowa, ul. Berka Joselewicza
Ulica Berka Joselewicza jest jedna z ulic stanowiących historyczny układ komunikacyjny miasta, jest to ulica wyprowadzająca ruch z placu Daszyńskiego. Przed II wojną światową ulica Berka Joselewicza stanowiła handlowy pasaż w sąsiedztwie najgęściej zamieszkałej, głównie przez ludność żydowskiego pochodzenia, dzielnicy Stare Miasto. Ulica łączyła plac Nowy Rynek ( obecnie plac Daszyńskiego) otwierającego Aleje Najświętszej Maryi Panny, z miejscami kultu żydowskiego ( Nowa Synagoga, mykwa) , oraz zakładami przemysłowymi ( Fabryka Kapeluszy, Fabryka Zabawek). Stąd specyficzny charakter tego miejsca. Długość ulicy - 213,34 m. Szerokość ulicy - 11 m Do użytkowania ulicy przystąpiono w maju 2006 roku
inż. Tadeusz Klimczak mgr inż. Ireneusz Błasiak mgr inż. Witold Bednarek
DROG-BUD Sp. z o.o.

Modernizacja kamienicy przy ulicy Katedralnej 8 w Częstochowie

projekt10_13.jpg
Częstochowa
Częstochowa, ul. Katedralna 8
Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. Kamienica zlokalizowana jest w Częstochowie przy ul. Katedralnej 8 w centrum miasta. Kamienica ta jest zachowanym przykładem budownictwa mieszczańskiego z początku XX w. Połączenie elementów neogotyckich z neobarokowymi nadało jej szczególne bogactwo formy. Wartością były także zachowane ( choć w dużym stopniu podniszczone) elementy wystroju wewnętrznego — malowideł ściennych, stiuków, artystycznych form stolarki czy żelaznych balustrad. Architektura fasady eklektyczna z przewagą form neogotyckich i elementami neobarokowymi we wnętrzach. Dokładna data powstania nie jest znana, ale z całą pewnością budowa została rozpoczęta po 1901 roku, a ukończona przed 1914 (co wskazują na to przeanalizowane materiały kartograficzne m.in. plan Częstochowy z 1901 roku ze zbiorów kartograficznych). Niestety nie jest znany inwestor budynku ( w okresie międzywojennym budynek przeszedł na własność Skarbu Państwa). Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że parter i pierwsze piętro, najbardziej bogato zdobione, wynajmował właściciel pobliskiego Browaru, natomiast autorem projektu kamienicy był jeden z częstochowskich architektów (być może był nim architekt E. Mor). Również ze względów architektonicznych obiekt ten jest bardzo ciekawy. Jest to III i IV - kondygnacyjna kamienica z bogatym wystrojem architektonicznym fasad i secesyjnych zdobień wewnętrznych. Detale sztukaterii oraz elementy kartuszy wykonano techniką odlewniczą, motywy roślinne mocowane do ścian za pomocą zaprawy wapienno — piaskowej, a potem malowanej farbą wapienną. Dane techniczne:
 • Pow. zabudowy — 710,0 m2
 • Pow. użytkowa — 2107,0 m2
 • Kubatura - 11997 m3
 • Wysokość budynku — 17,00 m
 • Liczba kondygnacji nadziemnych — 4
 • Liczba kondygnacji podziemnych - 1
  • Budynek został przekazany do użytkowania 25. 10. 2006 r.
   mgr.inż.arch.Krzysztof Barysz mgr. inż. Jan Kostrzanowski mgr. inż. Janusz Matuszewski
   Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane, „ TRANSWOJ ” Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowej płyty rynku

projekt35_17.jpg
Toszek
Rynek w Toszku
Przystępując do realizacji projektu wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu z funduszy strukturalnych — Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) w ramach działania “odnowy wsi oraz zachowania i odnowy dziedzictwa kulturowego” w piorytecie “zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” w sektorowym programie operacyjnym “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-200” . Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 616 548,86 PLN a w ramach ww. funduszu uzyskaliśmy dotację w wysokości 450 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie od marca do listopada 2006r.
mgr inż. arch. Ariana Gano-Kotula mgr inż. arch. Aleksandra Szumska tech. arch. Marek Bończyk mgr inż. Zbigniew Wacławik mgr Anna Fabiańczyk
Zakład Wielobranżowy GOLBUD

Przebudowa, rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Chudowie

projekt13_09.jpg
Gierałtowice
Chudów ul. Szkolna 54
Chudów leży w południowo — wschodniej części Gminy Gierałtowice. Przez sołectwo przebiegają trzy drogi powiatowe: Szkolna, Zabrska i Dworcowa. Na terenie Chudowa zachowało się wiele zabytków architektonicznych. Niewątpliwie na czołowe miejsce wysuwają się ruiny XVI-wiecznego rycerskiego zamku obronnego o położeniu nizinno-śródwodnym. W 1999 r. zamek Chudów stał się własnością Fundacji „Zamek Chudów”, której podstawowym celem jest objęcie ochroną ruin zamku, a także przeprowadzenie szczegółowych badań archeologiczno-architektonicznych. Kolejnym zabytkiem znajdującym się na terenie wsi, nierozerwalnie związanym z losami zamku jest spichlerz dworski, obiekt zbudowany prawdopodobnie w XVIII w. Cennym zabytkiem wsi są również dwie kapliczki przydrożne pochodzące z XIX wieku, odrestaurowane staraniem Gminy Gierałtowice. W Chudowie odnajdujemy również wiele pomników przyrody. Wśród drzew otaczających ruiny zamku i folwark znajdują się dwie rubinie akacjowe i topola kanadyjska. Przebudowany i wyremontowany ponad stuletni budynek „starej szkoły” zaliczyć można również do szczególnych miejsc w Chudowie.
arch.Małgorzata Vorbrodt Strzałka
P.P.H „OMNIX” Sp. z o. o

Budynek Komendy Powiatowej Policji Wraz z zapleczem technicznym

projekt04_07.jpg
Bieruń
ul. Turystyczna 1a
Inwestycja pn.: „Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu” realizowana została w oparciu o porozumienia zawiązane odpowiednio pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkiej Policji, Burmistrzem Miasta Bierunia, Zarządem Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego a Wójtem Gminy Bojszowy. Instytucje te podjęły wspólnie działania celem realizacji inwestycji. Została ona zrealizowana na potrzeby 4 gmin: Bierunia, Lędzin, Bojszów i Chełmu Śląskiego, na terenie, których do czasu wybudowania budynku komendy, były jedynie posterunki policji działające w wyznaczonych godzinach.
mgr inż. arch. Krystyna Polak - Bąk mgr inż. arch. Witold Zygadłowicz mgr inż. arch. Grzegorz Michalski mgr inż. arch. Anna Skawińska mgr inż. arch. Bolesław Kusiak mgr inż. arch. Renata Piasecka mgr inż. arch. Jacek Palczyński
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CARBUD” S.A.

Pałac Pod Filarami w Czeladzi wraz z otoczeniem

projekt09_09.jpg
Czeladź
Czeladź, ul. Dehnelów 10
  .
 • Zakres wykonywanych przez poszczególnych wykonawców prac:
  • Zakład Inżynierii Komunalnej - przedpole, parkingi, fontanna, ciągi piesze i kołowe
  • Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe WENA Sp. z o.o. - elewacja, schody, rynny i obróbki blacharskie, uzupełnienia dachówek
  • Pracownia Stolarsko-Tapicerska Eli i Pawła Dunajewskich — stolarka drzwiowa i okienna
  • Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Hetmańczyk — montaż stiuków, gzymsów, sztukaterii
  • „Materek” s.c. K. Materek — montaż instalacji monitoringu
 • Obiekt oficyny położony na tyłach obiektu jest własnością prywatną.
 • Remont obiektu z przeznaczeniem na niewielki hotel planowany jest przez właściciela w roku 2008.

mgr inż. arch. Ariana Gano-Kotula Pracownia projektowa Janusz Kotula ARKONA
Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe WENA Sp. z o.o. Pracownia Stolarsko-Tapicerska Eli i Pawła Dunajewskich Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Hetmańczyk „Materek” s.c. K. Materek

Budowa zadaszenie tafli lodowiska w Pszowie wraz z obiektami towarzyszącymi

projekt29_08.jpg
Pszów
Pszów, ul. Sportowa 2
Podstawowe parametry wybudowanego obiektu:
 • trybuny dla 288 widzów w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych;
 • powierzchnia zaplecza obiektu — 546,6 m2 / kubatura budynku zaplecza — 2362,50 m3;
 • kubatura trybun i schodów — 1289,40 m3;
 • wysokość zadaszenia otwartego nad trybunami — 8,90m / wysokość zadaszenia lodowiska od 7m do 10,7m;
 • kubatura lodowiska 23.328 m3;
 • wymiary tafli lodowiska — 60m x 30m;
 • powierzchnia tafli ujęta bandą -1765,5m2.

Jadwiga Szota Robert Szota Aleksandra Flis Kazimierz Poniatowski Radosław Kuberski
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ERBUD” Sp. z o.o.

Przebudowa i modernizacja Basenu przy ul. Witczaka – I etap

projekt16_05.jpg
Jastrzębie Zdrój
Jastrzębie Zdrój, ul. Mikołaja Witczaka
Dane techniczne:
 • Powierzchnia zabudowy: 61,57 m2
 • powierzchnia użytkowa: 52,64 m2
 • kubatura: 80,01 m3
 • powierzchnia lustra wody basenu rekreacyjnego: 1097,00m2
 • powierzchnia lustra wody brodzika dla dzieci: 67,00m2

mgr inż. arch. Jerzy Hnat
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. zo.o.

Nowa Starówka – Nowe Szanse, Rewitalizacja Bielskiej Starówki – etap I

projekt02_08.jpg
Bielsko-Biała
Rynek w Bielsku-Białej
Rynek wraz z pierzejami tworzy specyficzną formę przestrzeni wieloużytkowej zróżnicowanej funkcjonalnie, począwszy od oferty bardzo ekskluzywnej do popularnej. Czas pracy poszczególnych lokali (funkcji) dopasowany jest do specyficznego rytmu życia Rynku (inni użytkownicy w godzinach rannych i południowych, inni w godzinach wieczornych i nocnych). Całość jest założeniem horyzontalnym, wpisanym i dostosowanym do istniejącej topografii, historycznego katastru oraz specyfiki funkcjonalnej poszczególnych stref i części płyty Rynku. Wyeksponowane jest wnętrze urbanistyczne oraz historyczna lokalizacja elementów architektoniczno-rzeźbiarskich.
Stanisław W. Lessaer Firma P.A.NOVA S.A.
Budowlane "ROGBUD" sp. z.o.o.

Hala Sportowa wraz z terenami sportowo-rekreacyjnymi

projekt03_08.jpg
Bieruń
Bieruń, uL. Warszawska 272
Projekt powstał w wyniku konkursu Stowarzyszenia Architektów Polskich nr 925 w 2002r.—gmina przeprowadziła konkurs na wykonawcę dokumentacji. Otrzymał dotację w ramach "Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" —komponent dotacje inwestycyjne, jak również z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu—w ramach bazy sportowej.
mgr inż. arch. Ryszard Szczęsny arch. Krzysztof Banaszewski arch. Jan Strumiłło arch. Jakub Szczęsny
Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe "CONCRET" Spółka Jawna

Adaptacja obiektu „Masnówka” na bibliotekę

projekt18_04.jpg
Jastrzębie Zdrój
Jastrzębie Zdrój, ul. Witczaka 3a
Dane techniczne:
 • powierzchnia działki: 2125,00m2
 • powierzchnia zabudowy budynku: 355,68m2
 • powierzchnia utwardzona: 334,00m2
 • powierzchnia zieleni: 1428,32 m2

mgr inż. arch. Michał Kuś mgr inż. arch. Aleksandra Opielka
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. zo.o.

Budowa „Centrum” w Pawłowicach

projekt27_12.jpg
Pawłowice
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60
Ostatnim etapem budowy „Centrum” jest rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy. Prace rozpoczną się w 2007 r.
inż. Stanisław Hanke — rondo mgr inż. Bronisław Waluga — parking mgr inż. Janusz Franiczek - park mgr inż. Marek Zdeb — plac „Centrum”
EUROWIA POLSKA S.A. o/Bielsko — Biała — rondo GEO-BUD T.B.M. Sp. z o. o — parking DROGRóD — park PPHU ARKOM Sp. z. o. o. - plac „Centrum”

Odnowienie centrum wsi Kamyk poprzez modernizację Placu W. Witosa – etap I

projekt23_11.jpg
Kłobuck
Kamyk, Plac W. Witosa
Projekt został zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, w zakresie Priorytetu 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Projekt realizowany był w latach 2005-2006, wartość projektu wyniosła 242.172,00 zł.
Daniel Cieślik
Daniel CieślikFirma Budowlana „ABZ”

Fontanna w Parku Zdrojowy im. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju

projekt17_06.jpg
Jastrzębie Zdrój
Jastrzębie Zdrój, ul. Mikołaja Witczaka
Dane techniczne:
 • Średnica fontanny — 6,40 m
 • Obszar zagospodarowania — 13,60 x 13,60 m
 • Wysokość fontanny — 2,5 m

mgr inż. arch. Ewa Toborowicz-Partykiewicz mgr inż. Zdzisław Zwierzchowski
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. zo.o.

Kryta pływalnia w Bielsku-Białej

projekt01_12.jpg
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała ul. Sosnkowskiego 1
powierzchnia zabudowy: 1873,50 m2 powierzchnia netto: 2131.60 m2 Kubatura brutto: 14161,00 m3 Oddanie do użytkowania: marzec 2006 Koszt realizacji ok. 11,0 mln pln brutto
arch. Jacek Niedźwiedzki konstr. Jerzy Szczepaniak Pracownia PRO-ARCH-2
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BESKID-HOLDING Sp. z o.o.

Przebudowa i remont układu komunikacyjnego w rejonie ul. Dęblińskiej, Kołłątaja i sadowej wraz z budową oświetlenia, fontanną i infrastrukturą techniczną

projekt33_05.jpg
Sosnowiec
Sosnowiec, rejon ulic: Dęblińska, Piłsudskiego, Kołłątaja, Sadowa
W dniu 21.11.2005r. odbyła się uroczystość nadania nazwy Plac imienia Konstantego Ćwierka skwerowi przy ul. Dęblińskiej z okazji jubileuszu 110 rocznicy urodzin Konstantego Ćwierka.
Pracownia Projektowo-Usługowa „RONDO” Markowski Bogdan
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Usług Różnych „WADMAR” sp.jawna W.Dzięcioł, H.Musiał Zakład Robót Elektrycznych „MAGNES” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ARACO” Sp. z o.o.

Modernizacja Targowiska Miejskiego

projekt30_13.jpg
Racibórz
Racibórz, Pl. Targowy
Teren targowiska jest objęty strefą konserwatorską, ponieważ znajduje się w obrębie układu urbanistycznego starego miasta Raciborza.
Bernard Łopacz Rafał Fuchs
P.B. BORBUD s.a.

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój

projekt21_04.jpg
Jastrzębie Zdrój
Jastrzębie Zdrój, ul. Piłsudskiego 60
Powierzchnia użytkowa:
 • skrzydła A i B: 907,04m2
 • pion komunikacyjny: 160,20 m2
 • hall w parterze — wejście główne: 97,0m2

mgr inż. arch. Ewa Toborowicz-Partykiewicz mgr inż. Zdzisław Zwierzchowski
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. zo.o.

Przyszkolna Sala Gimnastyczna

projekt08_06.jpg
Czechowice-Dziedzice
Czechowice-Dziedzice, ul. Studencka 2
powierzchnia zabudowy 722,30 m2 powierzchnia netto 666,86m2 Kubatura brutto 5223,60 m3 Oddanie do użytkowania — czerwiec 2006 Koszt realizacji ok. 1,7 mln pln brutto
arch. Jacek Niedźwiedzki Konstr. Czesław Ryguła
KABA - Przedsiębiorstwo Budowlane

Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 4

projekt26_06.jpg
Mikołów
ul. Waryńskiego 4
Zakończona modernizacja pozwoliła na stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu leczniczego, który przy odpowiednim doposażeniu w sprzęt i aparaturę medyczną zapewnia pełny zakres świadczeń zdrowotnych w dotychczasowych dziedzinach medycyny dla ok. 100 tys. populacji powiatu mikołowskiego.
Adam BUROSZEK — architekt Wiesław ZAŁĘCKI — architekt Dariusz ZARĘBSKI — konstruktor Grzegorz HAJOK — instalator sanit.
P.B. KOMPLEKS SP.J. Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Klima-Test Sp. z o.o.

Adaptacja budynku pokopalnianego dla potrzeb uczelni technicznej ul. Wojska Polskiego 6

projekt32_07.jpg
Sosnowiec
Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 6
Projekt adaptacji budynku pokopalnianego dla potrzeb wyższej uczelni jest jednym z integralnych elementów kompleksowej koncepcji rewitalizacji obszaru byłej KWK Niwka- Modrzejów, która zakłada utworzenie na ww. terenie Parku Naukowo-Technologicznego .Uczelnia stanowić będzie ważny element zaplecza naukowego — badawczego dla tworzonego Parku, dającego możliwość wykorzystania lokalnego potencjału naukowo badawczego , ożywienia gospodarczego i zagospodarowania zbędnego majątku byłej kopalni oraz podniesienia konkurencyjności regionu. Tym sposobem w zdegradowanej dzielnicy o wyjątkowo wysokim poziomie bezrobocia zostaną stworzone warunki lokalowe i infrastrukturalne dla działalności gospodarczej. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na osiągnięcie wskaźników rezultatów i oddziaływania w tym : zwiększenie ilości przedsiębiorstw na rewitalizowanym obszarze a także wzrost nowych , stałych miejsc pracy , co z kolei pobudzi aktywność środowisk lokalnych i w dużym stopniu będzie przeciwdziałać zjawisku wyklucznia społecznego i patologom społecznym. Pozwoli to zmniejszyć wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców i zwiększyć odsetek ludności z wyższym wykształceniem.
Kazimierz Dziula
Budownictwo Inżyniera Lądowa PPHU „Maksel Styl”

Pomnik i plac ku czci papieża Jana Pawła II

projekt31_05.jpg
Siewierz
Siewierz, róg ulic Krótkiej i Wolności
Inicjatorem powstania placu i pomnika ku czci PapieSa Jana Pawła II był ksiądz kanonik Józef Dawczyński proboszcz parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Macieja Apostoła w Siewierzu.
Marzena Maksysz-Łobko Adam Łobko
Elektro-com Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o

Zajezdnia Autobusowa PKM

projekt07_10.jpg
Czechowice-Dziedzice
Czechowice-Dziedzice, ul. Drzymały

Jacek Niedźwiedzki Czesław Ryguła
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Przemysłowego S.A.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej mikołowskich placówek oświatowych

projekt25_07.jpg
Mikołów
Mikołów: Gimnazjum nr 1, ul. Konstytucji 3-go Maja 20 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bandurskiego 1 Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zamkowa 1 Zespół Szkół nr 2, ul. Gliwicka 299
Całość inwestycji związanych z termomodernizacją placówek oświatowych w Mikołowie objęła 9 szkół na kwotę 8 mln zł. Inwestycja spełnia warunki ustawy o przedsięwzięciach termomodernizacyjnych. Po wykonaniu inwestycji audyt energetyczny wykazał: - zwiększenie oszczędności energii pierwotnej o 25% - spadek kosztów ogrzewania (zł/GJ) o ponad 50% - spadek kosztów cieplnych (zł/MW miesięcznie) o ponad 21% - spadek zapotrzebowania na ciepło średnio o 50%
Jolanta Krawczyk (dot. Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podst. nr 7) Bernard Łopacz (dot. Szkoły Podst. nr 3) Franciszek Kolarczyk Małgorzata Vorbrodt-Strzałka (dot. Zespołu Szkół nr 2)
PPU „Izoterm” Sp. z o.o. (dot. Gimnazjum nr 1) PHU „Jantar” (dot. Szkoły Podst. nr 3 i Zespołu Szkół nr 2) Budexim Sp. z o.o. (dot. Szkoły Podst. nr 7)

Przebudowa płyty rynku w Przyrowie

projekt28_11.jpg
Przyrów
Przyrów, Rynek
Elementami uzupełniającymi są ławki żeliwne z drewnianymi siedziskami, kosze na śmieci i inne elementy wyposażenia. Zostały posadzone drzewa ozdobne oraz krzewy, które wkomponowano w pasy zieleni. Wszystkie elementy mające szczególne znaczenie zostały podświetlone co nadaje przestrzeni Rynku swoistą wyrazistość i charakter.
mgr inż. Paweł Korzewski mgr inż. Jerzy Babczyński mgr inż. Paweł Rajca
Zakład Budownictwa Drogowego, Wod.-Kan. i Transportu w Boronowie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – Przebudowa budynku administracyjno-koszarowego

projekt20_03.jpg
Jastrzębie Zdrój
Jastrzębie Zdrój, ul. Władysława Jagiełły 4
Dane techniczne:
 • powierzchnia zabudowana: 2 197,00m2
 • powierzchnia zielona: 6 191,00m2
 • intensywność zabudowy: 16%
 • powierzchnia zabudowy budynku administracyjnego-koszarowego: 764,6 m2
 • powierzchnia całkowita budynku administracyjnego-koszarowego: 2298,8 m2

mgr inż. arch. Zbigniew Gliwa mgr inż. Bronisław Kozdraś
Przedsiębiorstwo Budowlane „Kompleks” Krzysztof Króliczek i wspólnicy Sp. Jawna