Pałac w Przyszowicach – remont elewacji wraz z podświetleniem budynku oraz zagospodarowanie terenu zabytkowego parku

projekt14_14.jpg projekt14_14.jpg
Zabytkowy pałac usytuowany jest w pobliżu drogi krajowej Gliwice—Mikołów, w centrum miejscowości Przyszowice w Gminie Gierałtowice. Z przyległym do niego parkiem wzbogaca krajobraz okolicy leżącej na pograniczu silnie zurbanizowanej przestrzeni zespołu miast górnośląskich po północnej stronie i kontrastującą przestrzenią—z reliktami krajobrazu wiejskiego. Pałac zbudowany w XIX wieku służył jako rezydencja ziemiańska, po częściowym wypaleniu w czasie II wojny światowej wnętrza zostały odbudowane i udostępnione na cele publiczne. W 1995 roku zakupiony przez Gminę Gierałtowice, obecnie jest siedzibą m.in. Urzędu Stanu Cywilnego, Ośrodka Zdrowia, gminnego przedszkola, oddziału biblioteki gminnej, Chóru „Słowik” z Przyszowic, biura sołtysa. Po realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa gminnej kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków” planowane jest wykonanie w sąsiedztwie pałacu kolejnego etapu rewaloryzacji otoczenia pałacu to jest stawu z fontanną.
Bronisław Mzyk Piotr Fischer Antoni Zdzienicki
Konserwacja Zabytkowej Architektury dr inż. Bronisław Mzyk Firma Zdzienicki P.P.U.H. Hydrobud Sp. z o.o.
Celem projektu był remont elewacji zabytkowego XIX wiecznego pałacu w Przyszowicach wraz z podświetleniem budynku oraz stworzenie funkcjonalnego, przestronnego zagospodarowania terenu zabytkowego parku krajobrazowego przy pałacu wraz z jego rewaloryzacją, przez co stworzono warunki dające możliwość wypoczynku i społecznej integracji. Realizacja projektu w zakresie remontu elewacji pozwoliła odtworzyć neobarokowe elewacje pałacu, odrestaurować portal wejścia głównego z kartuszem herbowym. Malowanie fasad wykorzystano do eksponowania walorów kompozycyjnych obiektu opartego na planie prostokąta z kolistą, czterokondygnacyjną wieżą. Iluminacja budynku pałacowego podkreśla cenniejsze detale architektoniczne odrestaurowanego obiektu, wśród których dominującymi elementami są wieża i portal wejściowy. Dzięki zastosowaniu kilkupoziomowego oświetlenia i oryginalnego doboru lamp stworzono wyjątkowy nastrój otoczenia zabytkowego pałacu. Na terenie wokół pałacu wykonano drogę okrężną, parking od strony północnej, zaś od strony wschodniej plac zabaw dla dzieci z funkcjonującego w pałacu przedszkola, udostępniany również w porze popołudniowej dzieciom rodzin korzystających z uroków parku. Liczne urządzenia do zabawy, ich różnorodność i atrakcyjne usytuowanie w powiązaniu z zielenią parkową stanowią atrakcję dla przebywających na tym terenie. Na pałacowym dziedzińcu corocznie odbywają się imprezy kulturalne, dla uczestników których w części północnej parku przygotowane są miejsca parkingowe oraz zaplecze socjalne również dla osób niepełnosprawnych. Obiekty te wkomponowane zostały w zielone tło parku, w którym miękko rysują się trasy ścieżek spacerowych wśród różnorodnej wiekowo i gatunkowo zieleni. Realizacja projektu pozwoliła na wyeksponowanie wartości architektonicznych pałacu i miękkie, romantyczne opisanie jego otoczenia.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt14_00.jpg projekt14_01.jpg projekt14_02.jpg projekt14_03.jpg projekt14_04.jpg projekt14_05.jpg projekt14_06.jpg projekt14_07.jpg projekt14_08.jpg projekt14_09.jpg projekt14_10.jpg projekt14_11.jpg projekt14_12.jpg projekt14_13.jpg projekt14_14.jpg