Renowacja Zespołu Budynków Ratusza Miejskiego w Częstochowie

projekt12_13.jpg projekt12_13.jpg
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. Ratusz - symbol miasta, powstał po połączeniu starej i Nowej Częstochowy w 1826 roku. Usytuowany w centrum układu urbanistycznego jako rzadki przykład przestrzennego ulokowania władz miejskich wzdłuż poprzecznej osi centralnego placu miasta. Ratusz został wzniesiony w latach 1828- 1836 wg projektu Franciszka Reinsteina, architekta powiatu częstochowskiego; pierwotnie na planie kwadratu z dwoma pawilonami bocznymi, mieszczącymi odwach i areszt. Do dziś zachował się jedynie odwach. Ratusz był gruntownie przebudowany i rozbudowany w 1908 roku. Rozbudowano go od południa o połowę długości, oraz ujednolicono wszystkie elewacje. Budynek główny Ratusza jest budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym ze strychem użytkowym oraz okrągła dwukondygnacyjną wieżą, częściowo podpiwniczonym Dane techniczne:
 • powierzchnia zabudowy - 663,8 m2
 • powierzchnia użytkowa - 1.661,1 m2
 • kubatura budynku - 9.795,6 m3
 • wysokość budynku - 26,5 m od poziomu terenu (13,6 m budynek + 12,9 m wieża)

Jadwiga Rawecka Zbigniew Chodorowski Anna Pawłowska Henryk Figołuszka Zbigniew Zajączkowski Bronisław Nawrat Tomasz Sala Jan Kubek Joanna Cieślik-Rolla Ewa Korczyńska Janusz Reznik Rafał Skrzep Rafał Wójcik
DOMEX Sp. Z o.o. Roboty Ogólnobudowlane i Konserwatorskie
Zespół Obiektów Ratusza Miejskiego jest zlokalizowany przy historycznej, głównej ulicy Częstochowy- Alejach Najświętszej Maryi Panny. Głównymi celami projektu było przywrócenie budynkowi jego historycznych wartości i charakteru, promocja osiągnięć kulturalnych i gospodarczych miasta, aktywizacja podmiotów gospodarczych, gastronomicznych i handlowych związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz zwiększenie ruchu turystycznego w zabytkowym budynku Ratusza oraz obiektach sąsiednich. Wyremontowane sale pozwoliły na organizację ekspozycji promujących historię, kulturę oraz osiągnięcia gospodarcze miasta oraz w znaczący sposób poprawił wizerunek miasta w oczach mieszkańców i przybywających licznie pielgrzymów. Obiekt został udostępniony społeczności lokalnej oraz licznym odwiedzającym. Cyklicznie odbywają się w nim wystawy, sympozja, koncerty, wernisaże oraz edukacja młodzieży. Jednocześnie Zespół obiektów Ratusza Miejskiego stanowi tło dla wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych organizowanych na Placu Biegańskiego. Rozszerzenie funkcji budynku o część gastronomiczną wewnątrz budynku oraz o ogródek letni stworzyło możliwość spotkań mieszkańców w centralnym punkcie Częstochowy. Renowacja Zespołu budynków Ratusza Miejskiego stanowi jednocześnie element procesu rewitalizacji dzielnicy śródmiejskiej, poprzez aktywizacje działalności jednostek kultury oraz przede wszystkim poprawę przestrzeni publicznej. Warto również wskazać ważną rolę Ratusza jako obiektu zwiększającego atrakcyjność turystyczną Alei Najświętszej Maryi Panny, które obecnie są w trakcie modernizacji. Dotychczas została wyremontowana III Aleja Najświętszej Maryi Panny i trwają prace projektowe nad pozostałą częścią wraz z placami Biegańskiego i Daszyńskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
projekt12_00.jpg projekt12_01.jpg projekt12_02.jpg projekt12_03.jpg projekt12_04.jpg projekt12_05.jpg projekt12_06.jpg projekt12_07.jpg projekt12_08.jpg projekt12_09.jpg projekt12_10.jpg projekt12_11.jpg projekt12_12.jpg projekt12_13.jpg