Adaptacja obiektu Szpitala Chirurgicznego na siedzibę Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju

projekt19_07.jpg projekt19_07.jpg
Dane techniczne:
 • powierzchnia zabudowy — istniejący budynek — 515,40m2
 • powierzchnia zabudowy — dobudowywana część budynku — 1420,0 m2
 • kubatura — 20 344,2 m3

mgr inż. arch. Michał Kuś mgr inż. arch. Piotr Then
Przedsiębiorstwo Budowlane „Dombud” SA
Celem projektu była zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku byłego Szpitala Miejskiego na potrzeby Sądu Rejonowego. Budynek wybudowany został w 1938 r. w stylu międzywojennego modernizmu. Początkowo użytkowany jako budynek sanatoryjny, w późniejszym czasie adaptowany na potrzeby szpitala. Obiekt składa się z dwóch głównych brył (starego i nowego skrzydła) oraz dobudowanych części architektonicznych o zróżnicowanej wysokości. Obecnie całość kompleksu użytkowana jest przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju. Projekt zakładał kompleksową modernizację obiektu, odrestaurowanie części istniejącej oraz dobudowanie nowego skrzydła. Całość wzbogacono o przeszkloną dwukondygnacyjną przewiązkę oraz ciekawe współczesne detale. W budynku istniejącym zaprojektowano Wydział Ksiąg Wieczystych oraz pomieszczenia Wydziału Cywilnego, Karnego, Sekcję Wykonawczą i Kancelarię. Z głównego hallu wejściowego dostępne są pomieszczenia związane z obsługą interesantów. Zaadaptowane poddasze wykorzystano na salę konferencyjną oraz bibliotekę. W nowym pawilonie umieszczono sale rozpraw, biura Wydziału Grodzkiego, Wydziału Pracy i Wydziału Rodzinnego. Pierwotnie budynek otaczał duży park łączący się kompozycyjnie i widokowo z układem Parku Zdrojowego. W nawiązaniu do dawnego założenia parkowego zagospodarowano przestrzeń wokół Sądu, wykorzystując istniejący drzewostan. Dzięki przeprowadzonej inwestycji budynek stał się obiektem o wysokich walorach funkcjonalnych, użytkowych i estetycznych, dodatkowo zrewitalizowano zaniedbaną przestrzeń, która dotychczas stanowiła bezużyteczne i niezagospodarowane zaplecze starego budynku szpitala, a obecnie pełni funkcję skweru miejskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
projekt19_00.jpg projekt19_01.jpg projekt19_02.jpg projekt19_03.jpg projekt19_04.jpg projekt19_05.jpg projekt19_06.jpg projekt19_07.jpg