Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – Przebudowa budynku administracyjno-koszarowego

projekt20_03.jpg projekt20_03.jpg
Dane techniczne:
 • powierzchnia zabudowana: 2 197,00m2
 • powierzchnia zielona: 6 191,00m2
 • intensywność zabudowy: 16%
 • powierzchnia zabudowy budynku administracyjnego-koszarowego: 764,6 m2
 • powierzchnia całkowita budynku administracyjnego-koszarowego: 2298,8 m2

mgr inż. arch. Zbigniew Gliwa mgr inż. Bronisław Kozdraś
Przedsiębiorstwo Budowlane „Kompleks” Krzysztof Króliczek i wspólnicy Sp. Jawna
Celem projektu była przebudowa budynku koszarowo-administracyjnego Straży Pożarnej w związku ze zniszczeniami wywołanymi szkodami górniczymi. Niezbędne były również zmiany w układzie funkcjonalnym budynku, wynikające z konieczności wyodrębnienia pełnowymiarowej sali punktu alarmowego o odpowiednim standardzie przestrzennym, ergonomicznym i klimatycznym, z przynależnymi pomieszczeniami socjalnymi. Stworzenie przestrzeni funkcjonalnej spowodowało zmianę lokalizacji wejścia głównego wraz z nowym ukształtowaniem strefy przedwejściowej. Zmiany w wizerunku zewnętrznym dotyczyły nowego zaaranżowania i usystematyzowania płaszczyzn elewacji. W nawiązaniu do funkcji wewnętrznej zmieniono ukształtowanie terenu w strefie przedwejściowej, wprowadzono niezależną pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Korzyści płynące z przedsięwzięcia to przede wszystkim podniesienie jakości funkcjonowania budynku koszarowo-administracyjnego Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
projekt20_00.jpg projekt20_01.jpg projekt20_02.jpg projekt20_03.jpg