Kopuła na rondzie w Katowicach „Rondo Sztuki”

projekt22_04.jpg projekt22_04.jpg

Zrealizowany w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej wraz z tunelem pod centrum Katowic projekt przebudowy ronda im.Generała Jerzego Ziętka z umieszczeniem tam charakterystycznego obiektu kubaturowego. Obiekt ten „Rondo Sztuki” ASP zmienił przestrzeń najważniejszego miejsca Katowic tworząc od stony wjazdu od strony Sosnowca bramę wjazdową, od strony zachodniej zawieszony nad wjazdem do tunelu obiekt intryguje swą szklaną strukturą. Uzupełnieniem obiektu i przestrzeni publicznej wokół niego jest plac z fontanną i siedziskami, zielenią oraz rozrzuconymi wokół kopuły głazami granitowymi.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt22_00.jpg projekt22_01.jpg projekt22_02.jpg projekt22_03.jpg projekt22_04.jpg