Tereny Sportowo Rekreacyjne w Świerczyńcu

projekt06_10.jpg projekt06_10.jpg
Dwa korty tenisowe — 36,54 x 36,57 m, nawierzchnia syntetyczna — sztuczna trawa; Skocznia wzwyż 4 x 5 m R = 15 cm — nawierzchnia rozbieżni syntetyczna; Rzutnia do pchnięcia kulą d = 2,135 m, R = 22 m — nawierzchnia trawiasta, koło — nawierzchnia — beton; Bieżnia 100 m, cztery pasy 5,13 x 120, 2 m — nawierzchnia syntetyczna; Boisko do piłki nożnej 45 x 90 m —nawierzchnia trawiasta; Boisko wielofunkcyjne (do koszykówki, do piłki ręcznej) 24 x 44 m nawierzchnia syntetyczna — sztuczna trawa; Chodniki i placyki rekreacyjne — kostka betonowa 6 cm; Trawniki.
Michał Tomanek
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych RABA II Sp. z o.o.
Projekt dotyczy zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych, w pięknym otoczeniu ściany lasu oraz przestrzeni otwartej na okoliczne pola uprawne, znajdujących się w miejscowości Świerczyniec w gminie Bojszowy. Powstanie kompleksu terenowych urządzeń sportowych przy Gminnej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu poszerza walory atrakcyjne gminy Bojszowy. Tereny sportowo-rekreacyjne w Świerczyńcu obejmują część północną (wjazd), wschodnią (tereny sportowe i rekreacyjne). Cały projekt podzielony jest na dwie części ciągiem pieszym z ławeczkami i zielenią. W jego północnej części znajdują się: Dwa korty tenisowe (ogrodzone siatką w kolorze zielonym do wysokości 3,5 m z dwoma wejściami) Skocznia wzwyż Rzutnia do pchnięcia kulą Placyk rekreacyjny. W południowej części znajdują się: Boisko do piłki nożnej Boisko wielofunkcyjne — do koszykówki, piłki ręcznej Czteropasmowa bieżnia na 100m Skocznia do skoku w dal Placyki rekreacyjne z ławeczkami. Powierzchnia użytkowa terenów sportowo-rekreacyjnych wynosi: 17 126 m2. Stworzenie niniejszej bazy sportowej pozwala organizować różnorodne, także pozalekcyjne formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży, jak również prowadzenie aktywnego wypoczynku dla społeczności lokalnej. Dzięki realizacji niniejszego projektu poprawione będą warunki do uprawiania następujących dyscyplin sportowych: tenis, gra w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę czy koszykówkę.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt06_00.jpg projekt06_01.jpg projekt06_03.jpg projekt06_04.jpg projekt06_05.jpg projekt06_06.jpg projekt06_07.jpg projekt06_08.jpg projekt06_09.jpg projekt06_10.jpg