Przebudowa ul. Berka Joselewicza

projekt11_08.jpg projekt11_08.jpg
Ulica Berka Joselewicza jest jedna z ulic stanowiących historyczny układ komunikacyjny miasta, jest to ulica wyprowadzająca ruch z placu Daszyńskiego. Przed II wojną światową ulica Berka Joselewicza stanowiła handlowy pasaż w sąsiedztwie najgęściej zamieszkałej, głównie przez ludność żydowskiego pochodzenia, dzielnicy Stare Miasto. Ulica łączyła plac Nowy Rynek ( obecnie plac Daszyńskiego) otwierającego Aleje Najświętszej Maryi Panny, z miejscami kultu żydowskiego ( Nowa Synagoga, mykwa) , oraz zakładami przemysłowymi ( Fabryka Kapeluszy, Fabryka Zabawek). Stąd specyficzny charakter tego miejsca. Długość ulicy - 213,34 m. Szerokość ulicy - 11 m Do użytkowania ulicy przystąpiono w maju 2006 roku
inż. Tadeusz Klimczak mgr inż. Ireneusz Błasiak mgr inż. Witold Bednarek
DROG-BUD Sp. z o.o.
Ulica Berka Joselewicza jest malowniczą uliczką położoną w historycznym centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Najświętszej Maryi Panny. Po wojnie i zagładzie ludności pochodzenia żydowskiego ulica ta przez lata była miejscem zaniedbanym, zamieszkałym przez uboższą ludność. Zniszczoną ulice otaczały nieremontowane od czasów powojennych kamienice. Realizacja tej inwestycji stanowi fragment większego przedsięwzięcia, jakim jest rewitalizacja dzielnicy śródmiejskiej. Jej remont miał na celu ożywienie tego zaniedbanego kwartału miejskiego. Ulica Berka Joselewicza Jest fragmentem układu komunikacyjnego śródmieścia. Dzięki realizacji projektu modernizacji ulicy Berka Joselewicza nastąpiła poprawa warunków dojazdu do przyległych nieruchomości prywatnych. Wzdłuż ulicy rozpoczęto inwestycje prywatne odbudowujące i przebudowujące przedwojenne kamienice. Powstał hotel „Wenecki”, w odremontowanych lokalach zaczęło działać centrum „Interoptyka”, sklep indyjski, sklep z antykami. Ulica znów zaczęła zmieniać się w pasaż handlowy. W ramach przebudowy ul. Berka Joselewicza poprawiono stan techniczny jezdni, chodników, oświetlenia, a tym samym estetyki tej ulicy. W ramach zadania wymieniono zniszczony kanał deszczowy, nawierzchnie jezdni i chodników, oświetlenie. Z uwagi na lokalizację ulicy w dzielnicy Stare Miasto do przebudowy użyto materiałów oddających charakter tej ulicy, w miejscach lokalizacji parkingów wykonano nawierzchnię z „kocich łbów”, jezdnię i chodniki pokryto kostką brukową „Bulwar”. Wykonano i zamontowano stylowe słupy oświetleniowe, kraty zabezpieczające okienka piwniczne.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt11_00.jpg projekt11_01.jpg projekt11_02.jpg projekt11_03.jpg projekt11_04.jpg projekt11_05.jpg projekt11_06.jpg projekt11_07.jpg projekt11_08.jpg