Budowa zadaszenie tafli lodowiska w Pszowie wraz z obiektami towarzyszącymi

projekt29_08.jpg projekt29_08.jpg
Podstawowe parametry wybudowanego obiektu:
 • trybuny dla 288 widzów w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych;
 • powierzchnia zaplecza obiektu — 546,6 m2 / kubatura budynku zaplecza — 2362,50 m3;
 • kubatura trybun i schodów — 1289,40 m3;
 • wysokość zadaszenia otwartego nad trybunami — 8,90m / wysokość zadaszenia lodowiska od 7m do 10,7m;
 • kubatura lodowiska 23.328 m3;
 • wymiary tafli lodowiska — 60m x 30m;
 • powierzchnia tafli ujęta bandą -1765,5m2.

Jadwiga Szota Robert Szota Aleksandra Flis Kazimierz Poniatowski Radosław Kuberski
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ERBUD” Sp. z o.o.
Jest to projekt, którego głównym celem, było przygotowanie dla mieszkańców miasta i okolic obiektu sportowo-rekreacyjnego o wysokim standarcie. Autor projektu został wyłoniony w drodze konkursu i to on zaproponował wybór technologii budowy zadaszenia lodowiska z drewna klejonego mając na względzie dbałość o estetykę i trwałość rozwiązań. Inwestycja realizowana była w dwóch etapach. W ramach realizacji pierwszego etapu projektu, istniejąca tafla lodowiska została przykryta dachem, a w ramach drugiego etapu wybudowane zostały niezbędne elementy infrastruktury obiektu tj. budynki i trybuny. Realizacja inwestycji umożliwiła usunięcie większości ograniczeń użytkowych obiektu związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jak deszcz, śnieg, czy silny wiatr. Pomimo, iż obiekt został już ukończony to wciąż trwają prace nad zaadoptowaniem lodowiska dla celów obiektu wielofunkcyjnego, tak aby mogło być wykorzystywane również poza sezonem zimowym (SKATE-PARK, korty tenisowe).
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
projekt29_00.jpg projekt29_01.jpg projekt29_02.jpg projekt29_03.jpg projekt29_04.jpg projekt29_05.jpg projekt29_06.jpg projekt29_07.jpg projekt29_08.jpg