Biblioteka Publiczna

projekt15_10.jpg projekt15_10.jpg

mgr inż. arch. Andrzej Kozielski
P. P. i U. „CONCRET”
W wypracowanej przez władze samorządowe strategii rozwoju miasta na lata 2002 do 2010 przyjęto, że w centrum Imielina należy wybudować nowy budynek Biblioteki Miejskiej, która wspólnie z placówkami oświatowymi, Domem Kultury "Sokolnia" będzie ośrodkiem integracji życia kulturalnego naszego miasta. Biblioteka jest zlokalizowana w ścisłym centrum miasta przy głównym ciągu komunikacji pieszej wzdłuż ul. Imielińskiej i harmonizując z pozostałymi sąsiadującymi budynkami stanowi jego ozdobę. Przed budynkiem biblioteki zagospodarowany został plac zieleni z ławkami i placami wyłożonymi kostką betonową i granitową oraz miejscami parkingowymi. Teren wokół biblioteki jest zadrzewiony i oświetlony. Budynek biblioteki jest budynkiem trzykondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, wykonany z cegły klinkierowej aluminium i szkła. Na parterze znajduje się sala konferencyjna na 60 osób, pomieszczenia socjalne oraz sala muzealna, która jest częściowo przeszklona, by ekspozycja była widoczna z zewnątrz. Na pierwszym piętrze znajdują się główne pomieszczenia biblioteki: wypożyczalnia z wolnym dostępem do zbiorów bibliotecznych, czytelnia, pracownia i wielostanowiskowa czytelnia multimedialna. Na drugim piętrze znajduje się jednoprzestrzenna sala, posiadająca częściowe przeszklenie ścian z przeznaczeniem na organizację wystaw, lekcji bibliotecznych, konkursów, warsztatów i cyklicznych spotkań. Obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Projektując tą inwestycję chciano zapewnić Miejskiej Bibliotece właściwe warunki, spełniającej wymogi międzynarodowych standardów bibliotecznych. Inwestycja zaowocowała dalszym rozwojem życia społeczno-kulturalnego Imielina, a obiekt ten stał się symbolem łączenia tradycji, naszego regionalnego dziedzictwa kulturowego z nowoczesnością, społeczeństwem - wykształconym i umiejącym korzystać z najnowszych technik informacyjnych. Biblioteka rozwija nowe formy działalności, przez co jest instytucją przyjazną i otwartą na potrzeby każdego pokolenia mieszkańców Imielina.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt15_00.jpg projekt15_01.jpg projekt15_02.jpg projekt15_03.jpg projekt15_04.jpg projekt15_05.jpg projekt15_06.jpg projekt15_07.jpg projekt15_08.jpg projekt15_09.jpg projekt15_10.jpg