Przebudowa i remont układu komunikacyjnego w rejonie ul. Dęblińskiej, Kołłątaja i sadowej wraz z budową oświetlenia, fontanną i infrastrukturą techniczną

projekt33_05.jpg projekt33_05.jpg
W dniu 21.11.2005r. odbyła się uroczystość nadania nazwy Plac imienia Konstantego Ćwierka skwerowi przy ul. Dęblińskiej z okazji jubileuszu 110 rocznicy urodzin Konstantego Ćwierka.
Pracownia Projektowo-Usługowa „RONDO” Markowski Bogdan
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Usług Różnych „WADMAR” sp.jawna W.Dzięcioł, H.Musiał Zakład Robót Elektrycznych „MAGNES” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ARACO” Sp. z o.o.
Zadanie inwestycyjne obejmowało przebudowę skweru oraz dróg i chodników ograniczonych ulicami Dęblińską, Piłsudskiego, Sadową i Kołłątaja w Sosnowcu, z przeznaczeniem na ogólnodostępny, rekreacyjno-wypoczynkowy Plac Miejski. W zakres przebudowy wchodziło: zbudowanie poprawnego układu komunikacji kołowej i pieszej, wprowadzenie elementów małej architektury (ławki, kosze, murki, słupki dyskryminacyjne), oświetlenie placu, urządzenie placu rekreacyjnego dla dzieci oraz dokomponowanie zieleni niskiej. Główny kompozycyjny akcent Placu stanowi przelewowa Fontanna Miejska usytuowana w pobliżu ulicy Piłsudskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt33_00.jpg projekt33_01.jpg projekt33_02.jpg projekt33_03.jpg projekt33_04.jpg projekt33_05.jpg