Modernizacja budynku Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój

projekt21_04.jpg projekt21_04.jpg
Powierzchnia użytkowa:
 • skrzydła A i B: 907,04m2
 • pion komunikacyjny: 160,20 m2
 • hall w parterze — wejście główne: 97,0m2

mgr inż. arch. Ewa Toborowicz-Partykiewicz mgr inż. Zdzisław Zwierzchowski
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. zo.o.
Celem modernizacji budynku Urzędu Miasta było podniesienie standardów obsługi mieszkańców, poprawienie warunków behawioralnych oraz jakości pracy urzędników. Pierwotnie budynek służył jako internat dla szkoły górniczej, obecnie składa się z dwóch skrzydeł połączonych ze sobą węzłem komunikacyjnym oraz salą obsługi interesantów. Modernizacja budynku polegała na: nadbudowie obu skrzydeł, przebudowie pasażu wejściowego, wewnętrznej komunikacji oraz na termomodernizacji. Budynek nie spełniał norm przeciwpożarowych, dlatego też zmieniono system komunikacji, przeprojektowano również wejście główne zlicowane z dobudowaną salą obsługi interesantów. Konstrukcje stanowią słupy wraz z wiązarami z drewna klejonego. System dachu warstwowego wraz z nadbudówką, z wmontowanymi świetlikami — to rozwiązania analogiczne do nadbudowy segmentów. Dzięki zastosowanym zabiegom, a także zastosowaniu odpowiedniej kolorystyki oraz dzięki ciekawym detalom budynek nabrał charakteru ratusza miejskiego i stał się wizytówką miasta.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
projekt21_00.jpg projekt21_01.jpg projekt21_02.jpg projekt21_03.jpg projekt21_04.jpg