Adaptacja obiektu „Masnówka” na bibliotekę

projekt18_04.jpg projekt18_04.jpg
Dane techniczne:
 • powierzchnia działki: 2125,00m2
 • powierzchnia zabudowy budynku: 355,68m2
 • powierzchnia utwardzona: 334,00m2
 • powierzchnia zieleni: 1428,32 m2

mgr inż. arch. Michał Kuś mgr inż. arch. Aleksandra Opielka
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. zo.o.
Budynek „Masnówki” znajduje się na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego, położonego w dawnej dzielnicy uzdrowiskowej Jastrzębia Zdroju. Zlokalizowany jest od strony zachodniej głównej alei spacerowej. W bliskim sąsiedztwie znajdują się budynki Fili Uniwersytetu Śląskiego, Fili Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Domu Zdrojowego będącego obecnie siedzibą Miejskiego Ośrodka Kulturalnego. Obiekt został wybudowany w 1910r. jako budynek zarządu kąpielowego. Ze względu na jego bardzo zły stan techniczny, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zdecydowano o jego rozbiórce. Na jego miejscu powstał nowy budynek, który stylem nawiązuje do pierwotnego. Projekt zakładał odbudowę budynku wraz z jego rozbudową oraz zagospodarowaniem otoczenia. Prostą bryłę budynku wzbogacono o współczesne elementy, na przykład dwukondygnacyjne przeszklone wejściowe atrium. Całość podkreślono ciepłą kolorystyką. Wnętrze zorganizowano w taki sposób, aby nie służyło tylko funkcji podstawowej ale również uzupełniało życie kulturalne. Obecnie mieści się tam biblioteka, dwie galerie, centrum informacyjne, z którego korzysta wielu mieszkańców, a na poddaszu kawiarenka, z której rozpościera się piękny widok na park. W wyniku realizacji założenia powstała nowoczesna baza edukacyjno-informacyjna o wysokich walorach funkcjonalno-przestrzennych.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
projekt18_00.jpg projekt18_01.jpg projekt18_02.jpg projekt18_03.jpg projekt18_04.jpg