Modernizacja Targowiska Miejskiego

projekt30_13.jpg projekt30_13.jpg
Teren targowiska jest objęty strefą konserwatorską, ponieważ znajduje się w obrębie układu urbanistycznego starego miasta Raciborza.
Bernard Łopacz Rafał Fuchs
P.B. BORBUD s.a.
Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego zgłaszanej przestrzeni: Teren ten jest ogólnodostępną przestrzenia publiczną targowiska miejskiego stanowiącego kontynuację historyczną tego staromiejskiego placu handlowego. Funkcjonalnie przestrzeń podzielono na dwa główne elementy tj. główny plac zabudowany halą targowa jako zespół parterowych boksów handlowych oraz „małe targowisko” — w formie zespołu wolnostojących, zunifikowanych, stałych punktów handlowych. W układzie urbanistycznym nawiązano do sąsiadujących wnętrz miejskich przez utrzymanie głównych ciągów pieszych z Rynkiem i pl. Dominikańskim, które okalając XIII wieczny kościół św. Jakuba tworzą integralny element przestrzeni starego miasta. Forma poszczególnym rozwiązań kubaturowych stanowi proste przełożenie estetyki staromiejskiej na funkcję straganu targowego. Stąd wynikająca forma parterowej hali targowej przy zastosowaniu wartościowego detalu i materiałów wykończeniowych — bruk granitowy, cegła klinkierowa. Hala targowa wraz z ze straganami pełni głównie funkcję usługowo-handlową jak również komunikacyjną. Obszar wokół typowanego obszaru publicznego jest częścią średniowiecznego staromiejskiego układu miasta Raciborza. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są obiekty o różnych funkcjach w szczególności — zabytkowy XII wieczny kościół gotycki św. Jakuba, plac Dominikański, Rynek staromiejski, zachowane fragmenty murów miejskich okalające częściowo plac targowy, park miejski na podwalu i na przedłużeniu linii nie zachowanych do dnia dzisiejszego murów miejskich. Zagospodarowanie placu targowego w przedstawionej wyżej postaci uporządkowało przestrzennie opisywany obszar, likwidując dotychczasowe nieestetyczne „budy targowe”, namioty i różnorakie stragany, które rozkładano na placu i terenie wokół niego. Zaktywizowano również gospodarczo społeczność lokalną poprzez utworzenie nowych miejsc pracy związanych z poszerzeniem możliwości handlu w godziwych warunkach i obsługą targowiska.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt30_00.jpg projekt30_01.jpg projekt30_02.jpg projekt30_03.jpg projekt30_04.jpg projekt30_05.jpg projekt30_06.jpg projekt30_07.jpg projekt30_08.jpg projekt30_09.jpg projekt30_10.jpg projekt30_11.jpg projekt30_12.jpg projekt30_13.jpg