Rewitalizacja przestrzeni publicznej mikołowskich placówek oświatowych

projekt25_07.jpg projekt25_07.jpg
Całość inwestycji związanych z termomodernizacją placówek oświatowych w Mikołowie objęła 9 szkół na kwotę 8 mln zł. Inwestycja spełnia warunki ustawy o przedsięwzięciach termomodernizacyjnych. Po wykonaniu inwestycji audyt energetyczny wykazał: - zwiększenie oszczędności energii pierwotnej o 25% - spadek kosztów ogrzewania (zł/GJ) o ponad 50% - spadek kosztów cieplnych (zł/MW miesięcznie) o ponad 21% - spadek zapotrzebowania na ciepło średnio o 50%
Jolanta Krawczyk (dot. Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podst. nr 7) Bernard Łopacz (dot. Szkoły Podst. nr 3) Franciszek Kolarczyk Małgorzata Vorbrodt-Strzałka (dot. Zespołu Szkół nr 2)
PPU „Izoterm” Sp. z o.o. (dot. Gimnazjum nr 1) PHU „Jantar” (dot. Szkoły Podst. nr 3 i Zespołu Szkół nr 2) Budexim Sp. z o.o. (dot. Szkoły Podst. nr 7)
Celem opracowania było zmniejszenie energochłonności i kosztów ogrzewania oraz poprawa estetyki placówek oświatowych w Mikołowie. Projekty obejmowały termomodernizację budynku, w tym wymianę okien w całym obiekcie, ocieplenie ścian i stropodachów, modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania, a także zmianę kolorystyki elewacji. W wyniku przeprowadzonej modernizacji obiekty stały się bardziej przyjazne dla środowiska i otaczającej go przestrzeni, gdyż termomodernizacja spowodowała zmniejszenie zużycia energii, a nowe kotłownie na węgiel ekologiczny emitują o wiele mniej zanieczyszczeń. Także nowa kolorystyka elewacji znacznie poprawiła poziom estetyczny otoczenia.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt25_00.jpg projekt25_01.jpg projekt25_02.jpg projekt25_03.jpg projekt25_04.jpg projekt25_05.jpg projekt25_06.jpg projekt25_07.jpg