Pałac Pod Filarami w Czeladzi wraz z otoczeniem

projekt09_09.jpg projekt09_09.jpg
  .
 • Zakres wykonywanych przez poszczególnych wykonawców prac:
  • Zakład Inżynierii Komunalnej - przedpole, parkingi, fontanna, ciągi piesze i kołowe
  • Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe WENA Sp. z o.o. - elewacja, schody, rynny i obróbki blacharskie, uzupełnienia dachówek
  • Pracownia Stolarsko-Tapicerska Eli i Pawła Dunajewskich — stolarka drzwiowa i okienna
  • Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Hetmańczyk — montaż stiuków, gzymsów, sztukaterii
  • „Materek” s.c. K. Materek — montaż instalacji monitoringu
 • Obiekt oficyny położony na tyłach obiektu jest własnością prywatną.
 • Remont obiektu z przeznaczeniem na niewielki hotel planowany jest przez właściciela w roku 2008.

mgr inż. arch. Ariana Gano-Kotula Pracownia projektowa Janusz Kotula ARKONA
Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe WENA Sp. z o.o. Pracownia Stolarsko-Tapicerska Eli i Pawła Dunajewskich Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Hetmańczyk „Materek” s.c. K. Materek
Projekt renowacji i przebudowy otoczenia Pałacu Pod Filarami został zrealizowany w celu przywrócenia reprezentacyjnego i historyzującego charakteru założenia pałacowo-parkowego klasycystycznej willi dyrektora kopalni SATURN w Czeladzi, stanowiącej jednocześnie część założenia urbanistycznego SATURN. Na układ ten — tworzący oś urbanistyczną prawobrzeżnej Czeladzi - składają się 3 kolonie robotnicze (przy ul. 21 Listopada, Dehnelów oraz Legionów), zabytkowa i historyzująca zabudowa socjalna i przemysłowa kopalni, a także tereny zielone, w tym parki Jordan, Ogród Morwowy i Grabek. Pałac Pod Filarami pełni obecnie funkcję Pałacu Ślubów, a także obiektu kultury — mieści się tutaj Izba Tradycji, galeria fotografii „Pod Filarami”. Obiekt posiada zachowane wnętrza i wyposażenie z pierwszej dekady XX wieku. W Pałacu organizowane są wystawy, spotkania i wieczory literackie, koncerty muzyki klasycznej, szkolenia, konferencje itp. W piwnicy obiektu działa restauracja. Otoczenie Pałacu wykorzystywane jest w głównej mierze przez mieszkańców Czeladzi jako przestrzeń spacerowa i rekreacyjna, a po renowacji obiektu — także jako plener fotograficzny. Jego uporządkowanie stanowi jeden z elementów kreujących kameralne, przyjazne wnętrza i przestrzenie publiczne. Wykorzystanie zrewaloryzowanego obiektu wraz z otoczeniem na cele kultury i administracji wpisuje się w szerszy proces rewitalizacji obszarów zdegradowanych w mieście i regionie, ma także za cel promowanie przedsięwzięć zmierzających do waloryzacji spuścizny historycznej. Zrealizowany projekt objął renowację budynku Pałacu Pod Filarami w Czeladzi wraz z przedpolem i bezpośrednim otoczeniem obiektu, tj. podjazdem, placem, fontanną, parkingami oraz alejkami prowadzącymi do parku Grabek i osiedla Musiała. W ramach prac zrealizowane zostały następujące prace: pełny remont elewacji obiektu, remont schodów głównych, wejścia bocznego oraz tarasu — usunięcie starych warstw, wykonanie pełnego cokołu, usunięcie spękanych tynków, wzmocnienie podłoża elewacji, wykonanie nowych wypraw tynkarskich i kolorystyki — odtworzenie stanu i wystroju pierwotnego obiektu zgodnie z programem konserwatorskim; renowacja drzwi z dekoracją snycerską, a także stolarki okiennej; renowacja i uzupełnienie sztukaterii elewacyjnej: czyszczenie detalu architektonicznego, dezynfekcja, konserwacja, wzmocnienie elementów i uzupełnienie ubytków, dodatkowe stiuki i opaski okienne wykonanie monitoringu wizyjnego przedpola obiektu uporządkowanie przedpola budynku: realizacja fontanny z piaskowca z rzeźbą, wzorowane na dziele T.E. Kalidego „Chłopiec z łabędziem” wraz z iluminacją i zakomponowaną zielenią, wykonanie ciągów komunikacji pieszej i kołowej z materiału naturalnego (kamień): placu, parkingów oraz alejek prowadzących do parku i w kierunku zabudowy mieszkaniowej. Rezultatem projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej, przyciągającej mieszkańców i przyjezdnych, uatrakcyjniającej obszar miasta, o kameralnym charakterze, a jednocześnie nadającej mu szyku i charakteru. Odnowiony obiekt wraz z nowym otoczeniem przyciąga odwiedzających, zachęca do zainteresowania jego ofertą kulturalną, a także historią — swoją, kopalni i miasta. Realizacja prac inicjuje także przedsięwzięcia inwestycyjne związane z rewitalizacją SATURNA, planowane przez miasto na najbliższe lata. W przyszłym roku obok Pałacu Pod Filarami i poprzez tereny założenia SATURNA, w ramach Projektu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego, wytyczona zostanie trasa rowerowa, biegnąca od Piekar Śląskich poprzez Siemianowice Śląskie do Czeladzi, co dodatkowo wzmocni atrakcyjność obiektu.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
projekt09_00.jpg projekt09_01.jpg projekt09_02.jpg projekt09_03.jpg projekt09_04.jpg projekt09_05.jpg projekt09_06.jpg projekt09_07.jpg projekt09_08.jpg projekt09_09.jpg