Nowa Starówka – Nowe Szanse, Rewitalizacja Bielskiej Starówki – etap I

projekt02_08.jpg projekt02_08.jpg
Rynek wraz z pierzejami tworzy specyficzną formę przestrzeni wieloużytkowej zróżnicowanej funkcjonalnie, począwszy od oferty bardzo ekskluzywnej do popularnej. Czas pracy poszczególnych lokali (funkcji) dopasowany jest do specyficznego rytmu życia Rynku (inni użytkownicy w godzinach rannych i południowych, inni w godzinach wieczornych i nocnych). Całość jest założeniem horyzontalnym, wpisanym i dostosowanym do istniejącej topografii, historycznego katastru oraz specyfiki funkcjonalnej poszczególnych stref i części płyty Rynku. Wyeksponowane jest wnętrze urbanistyczne oraz historyczna lokalizacja elementów architektoniczno-rzeźbiarskich.
Stanisław W. Lessaer Firma P.A.NOVA S.A.
Budowlane "ROGBUD" sp. z.o.o.
Wykonanie: nowej nawierzchni strefy centralnej i obrzeżnej Rynku, elementów małej architektury (obudowa elementów archeologicznych fontanna, ciek wodny, mostek, kamienne siedziska) elementów wyposażenia (ławki, pachołki, stojaki na rowery) oświetlenia płyty Rynku oraz oświetlenia dekoracyjnego przebudowa i budowa infrastruktury technicznej Efekty porealizacyjne: Przywrócenie ukształtowanej historycznie formy funkcjonalno-przestrzennej Rynku Poprawa estetyki przestrzeni Rynku Ożywienie i powstanie placówek handlowo-usługowych (kawiarnie, sklepy, zakłady usługowe) Zwiększenie ilości imprez lokalnych odbywających się na Rynku
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt02_01.jpg projekt02_02.jpg projekt02_03.jpg projekt02_04.jpg projekt02_05.jpg projekt02_06.jpg projekt02_07.jpg projekt02_08.jpg