Budynek Komendy Powiatowej Policji Wraz z zapleczem technicznym

projekt04_07.jpg projekt04_07.jpg
Inwestycja pn.: „Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu” realizowana została w oparciu o porozumienia zawiązane odpowiednio pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkiej Policji, Burmistrzem Miasta Bierunia, Zarządem Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego a Wójtem Gminy Bojszowy. Instytucje te podjęły wspólnie działania celem realizacji inwestycji. Została ona zrealizowana na potrzeby 4 gmin: Bierunia, Lędzin, Bojszów i Chełmu Śląskiego, na terenie, których do czasu wybudowania budynku komendy, były jedynie posterunki policji działające w wyznaczonych godzinach.
mgr inż. arch. Krystyna Polak - Bąk mgr inż. arch. Witold Zygadłowicz mgr inż. arch. Grzegorz Michalski mgr inż. arch. Anna Skawińska mgr inż. arch. Bolesław Kusiak mgr inż. arch. Renata Piasecka mgr inż. arch. Jacek Palczyński
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CARBUD” S.A.
Głównym celem budowy komendy było zwiększenie bezpieczeństwa w mieście i całym powiecie a co za tym idzie doprowadzenie do polepszenia jakości życia mieszkańców i poprawienia wizerunku naszego powiatu na zewnątrz (zahamowanie wzrostu przestępczości i wzrost bezpieczeństwa regionu). Również doprowadzenie do zmniejszenia dużej ilości wypadków drogowych i wysokich kosztów z tym związanych (poprzez częste kontrole drogowe). A ponadto podniesienie jakości i skuteczności działania służb policyjnych poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków i możliwości do sprawnego działania. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM. Budynek administracyjno-biurowy — podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi, w tym poddaszem użytkowym, z 1 klatką schodową, 2 wejściami z poziomu terenu na parter oraz niezależnym wejściem do kotłowni (piwnicy). Dachy dwuspadowe z lukarnami i oknami połaciowymi kryte blacho-dachówką w kolorze grafitowym. Spadek dachu 40°, lukarny 20°. Z uwagi na szkody górnicze budynek podzielono na dwa segmenty „A” i „B”. Dane charakterystyczne obiektu: - powierzchnia zabudowy - 497,85 m2, - powierzchnia całkowita — 1.998,91 m2, - kubatura netto — 4.614,00 m3, - kubatura brutto — 5.975,00 m3. Budynek mieści 4 pomieszczenia techniczne, 33 pomieszczenia biurowe, 6 gabinetów, 3 sekretariaty, 9 magazynów, 4 szatnie, świetlica, siłownia, akumulatornia, 3 laboratoria, inne pomieszczenia. W obiekcie przewidziano punkt przyjęć interesantów. Na parterze budynku znajduje się punkt obsługi osób niepełnosprawnych, dla których zaprojektowano rampę z poziomu terenu oraz wc dostępne z holu. Interesanci niepełnosprawni będą załatwiani w ramach holu i recepcji a także pomieszczeń biurowych na parterze. Budynek zaplecza technicznego: w kształcie litery „L”, niepodpiwniczony, podzielony na 3 oddylatowane od siebie segmenty „C”, „D” i „E”. Segment „F” — obiekt wolnostojący - garaż. Na każdym segmencie — dachy dwuspadowe o spadku 30°, kryte blacho-dachówką w kolorze grafitowym. Dane charakterystyczne obiektu: - kubatura brutto łączna — 1.826,00 m3; - powierzchnia zabudowy (łączna) - 410,20 m2. Budynek zaplecza technicznego mieści 2 boksy garażowe po 3 stanowiska postojowe dla samochodów służbowych — do mikrobusów włącznie, pomieszczenie dla obsługi bieżącej pojazdów, pomieszczenie myjni ręcznej, a także przeznaczone do oględzin pojazdów powypadkowych, garaż dla motocykli służbowych, pomieszczenie agregatu prądotwórczego, biuro i zaplecze socjalno-sanitarne dla osób pracujących w warsztacie, kojce dla 4 psów policyjnych wraz z zapleczem gospodarczym, biuro i zaplecze socjalne dla przewoźników psów, garaż na samochód do przewozu psów — połączony korytarzem z kojcami. Z uwagi na różnice poziomów obiekty zaplecza technicznego od drogi biegnącej przy budynku Komendy zabezpieczono murem oporowym. Od ulicy Turystycznej zrealizowano mur oporowy oraz fragment ogrodzenia związanego z zapleczem (ogrodzenie wybiegu dla psów, zamknięcie przestrzeni nad murem oporowym pomiędzy garażami, przysłona optyczna od strony ulicy). Powyższym obiektom towarzyszą niezbędne urządzenia, takie jak drogi i parkingi, ogrodzenia, zewnętrzne sieci elektryczne, wod-kan., c.o. Budynek o nowoczesnej architekturze, swym wyglądem harmonizuje z sąsiednim budynkiem Centrum Inicjatyw Gospodarczych. W wyniku utworzenia w ramach Komendy Powiatowej Policji sekcji ruchu drogowego nastąpił wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki położeniu budynku Komendy w Bieruniu-Ścierniach zwiększono dostępność policji dla mieszkańców powiatu (do tej pory mieszkańcy musieli jeździć na komendę do miasta Tychy). W związku z wprowadzeniem płatnych autostrad zwiększyło się natężenie ruchu na drodze DK 44 przebiegającej przez tereny zabudowane Bierunia Nowego. Największe trudności w korzystaniu z drogi mają piesi. Sytuacja może ulec zmianie poprzez utworzenie w ramach komendy Sekcji Ruchu Drogowego. Z uwagi na wzrost poziomu przestępczości, planuje się także zorganizowanie monitoringu powiatu. Ponadto geograficzne położenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego stwarza zagrożenie powodziowe (bliskość zbiornika Dziećkowice, rzeka Wisła z dopływami). Komenda umożliwi stworzenie Centrum dla zarządzania kryzysowego. Z dodatkowo powstałych korzyści można wymienić stworzone nowe miejsca pracy - na stałe zatrudniono 25 osób oraz zachowanie 91 miejsc pracy (etaty z dotychczasowych posterunków w poszczególnych miastach powiatu bieruńsko-lędzińskiego).
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt04_00.jpg projekt04_01.jpg projekt04_02.jpg projekt04_03.jpg projekt04_04.jpg projekt04_05.jpg projekt04_06.jpg projekt04_07.jpg