Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 4

projekt26_06.jpg projekt26_06.jpg
Zakończona modernizacja pozwoliła na stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu leczniczego, który przy odpowiednim doposażeniu w sprzęt i aparaturę medyczną zapewnia pełny zakres świadczeń zdrowotnych w dotychczasowych dziedzinach medycyny dla ok. 100 tys. populacji powiatu mikołowskiego.
Adam BUROSZEK — architekt Wiesław ZAŁĘCKI — architekt Dariusz ZARĘBSKI — konstruktor Grzegorz HAJOK — instalator sanit.
P.B. KOMPLEKS SP.J. Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Klima-Test Sp. z o.o.
W istniejących budynkach zakres prac remontowych obejmował m.in. wyburzenia i rozbiórki przewiązki oraz ścian murowanych z cegły, naprawę i wzmocnienie stropów ceramicznych, modernizację klatek schodowych, likwidację szybu windowego w jednym budynku i wykonanie nowego szybu w drugim. Zmieniono układ ścianek działowych, co pozwoliło na uzyskanie funkcjonalnych sal chorych z własnymi węzłami sanitarnymi. Wymieniono wszystkie tynki wewnętrzne. Wykonane zostały nowe izolacje pod posadzki, a w związku z tym nowe podłoża, posadzki z płytek ceramicznych , podłogi z wykładzin. Wymieniona została cała stolarka drzwiowa. Wykończenie oraz wszystkie roboty instalacyjne wykonano na nowo zgodnie z dokumentacją projektową. Budynki zostały ocieplone metodą lekką mokrą w systemie Atlas . Do istniejącego obiektu dobudowane zostały dodatkowe cztery segmenty (w tym dwie przewiązki), dzięki czemu uzyskano powierzchnię, w której zlokalizowano m.in. izbę przyjęć, blok operacyjny, blok porodowy z wydzieloną salą cięć cesarskich, część oddziałów szpitalnych, aptekę szpitalną oraz zabudowany podjazd dla karetek. Wykonany został w konstrukcji żelbetowej rezerwowy zbiornik wody. Szpital posiada własna stację trafo. Transport pacjentów na oddziały odbywa się za pomocą dwóch nowych dźwigów znajdujących się w przyziemiu jednego z dobudowanych segmentów, w którym znajduje się wejście główne do szpitala . Możliwa jest także w tym segmencie komunikacja pionowa nowo zbudowaną klatką schodową a łączniki umożliwiają komunikację poziomą ze starą częścią szpitala, gdzie w dalszym ciągu znajdują się oddziały szpitalne (część hotelowa). Zlikwidowane zostały wszystkie bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych Koszt modernizacji wyniósł ponad 15 mln zł i został sfinansowany przez: Starostwo Powiatowe przy współudziale gmin powiatu mikołowskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej fundatorów m.in. Południowy Koncern Energetyczny, Fundacja Pracownicza „PRO-EKO” przy Elektrowni Łaziska funduszy unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt26_00.jpg projekt26_01.jpg projekt26_02.jpg projekt26_03.jpg projekt26_04.jpg projekt26_05.jpg projekt26_06.jpg