Przebudowa płyty rynku w Przyrowie

projekt28_11.jpg projekt28_11.jpg
Elementami uzupełniającymi są ławki żeliwne z drewnianymi siedziskami, kosze na śmieci i inne elementy wyposażenia. Zostały posadzone drzewa ozdobne oraz krzewy, które wkomponowano w pasy zieleni. Wszystkie elementy mające szczególne znaczenie zostały podświetlone co nadaje przestrzeni Rynku swoistą wyrazistość i charakter.
mgr inż. Paweł Korzewski mgr inż. Jerzy Babczyński mgr inż. Paweł Rajca
Zakład Budownictwa Drogowego, Wod.-Kan. i Transportu w Boronowie
Głównym celem w realizacji projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz podniesienie standardu życia i pracy na wsi, także zaspokojenie potrzeb społeczno kulturalnych. Zakres projektu obejmował przebudowę płyty Rynku polegającej na zmianie nawierzchni płyty i dostosowanie układu komunikacyjnego do potrzeb społeczności. Przebudowa płyty nadała nowa rangę oraz wielofunkcyjne znaczenie poprzez wprowadzenie nowych komponentów i rozwiązań architektonicznych. Wnętrze Rynku uwolnione z drzewostanu, tworzy wolną przestrzeń wynikająca z tradycji miejsca. Kompozycja tworzy trzy strefy funkcjonalne i ukazuje je w nawiązaniu do herbu Przyrowa. Jedna odwzorowuje największą wieżę herbu i wskazuje środek Runku — strefa rekreacji. W miejscu tym została obudowana istniejąca studnia z dekoracyjnym zwieńczeniem umieszczonym w nim zabytkowym dzwonkiem strażackim. Jest to obiekt kubaturowy oparty na rzucie kwadratu. Posadzka tej strefy to biało-czerwona szachownica ułożona z kostki granitowej. Druga strefa związana jest ze strefą przystanku autobusowego i jego zadaszeniem. Zlokalizowano tu również miejsca do siedzenia z kamiennymi siedziskami i wielofunkcyjnymi stolikami kamiennymi przystosowanym do gry w szachy. Trzecią strefę tworzy wielofunkcyjny plac dla okolicznościowych imprez i uroczystości. Cała nawierzchnia wykonana z kamienia granitowego, kostki betonowej kolorowej oraz wstawek z historycznego bruku odzyskanego w trakcie przebudowy. W trakcie przebudowy wygenerowano wokół Rynku 21 miejsc parkingowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych oraz 3 stanowiska do parkowania rowerów co znacznie sposób ułatwiło obsługę komunikacyjną tej przestrzeni.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt28_00.jpg projekt28_01.jpg projekt28_02.jpg projekt28_03.jpg projekt28_04.jpg projekt28_05.jpg projekt28_06.jpg projekt28_07.jpg projekt28_08.jpg projekt28_09.jpg projekt28_10.jpg projekt28_11.jpg