Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie

projekt24_07.jpg projekt24_07.jpg

Piotr Renke Alina Piechurska J. Piechowicz Artur Stanik F. Kostka
P.W. ALBUD Sp. z o.o. P.B. ZUR Sp. z o.o.
Budynek krytej pływalni powstał na początku lat 70-tych XX wieku. Funkcjonował w niezmienionej formie do początku lat 90-tych XX wieku. W 2004 roku budynek skomunalizowano i podjęto decyzję o jego modernizacji. Konstrukcja budynku: Hala basenu jest podpiwniczona, niecka żelbetowa, ramy żelbetowe, ściany przyziemia także żelbetowe, ściany osłonowe wykonane są z pustaków ceramicznych. Dach przestrzenna rama stalowa, na której ułożone były zużlobetonowe płyty kanałowe, warstwa jastrychu i podwójna papa asfaltowa. Zaplecze hali basenu wykonane jest w technologii tradycyjnej, tzn. stropy monolityczne żelbetowe, natomiast ściany wykonane są z pustaków ceramicznych. Zakres modernizacji obejmował demontaż wszystkich instalacji wewnętrznych, tj. elektrycznej, wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, uzdatniania wody basenowej. Rozbiórkę klatki schodowej, części widowni, stropów, demontaż okien i fasad okiennych, skucie tynków i posadzek, demontaż płyt kanałowych nad halą basenową. Następnie przystąpiono do prac budowlano montażowych. Oczyszczono i zabezpieczono antykorozyjnie konstrukcję stalową. Na ramach ułożono i zamocowano blachę trapezową oraz styropapę i dwie warstwy papy termozgrzewalnej. Wykonano nowe instalacje: elektryczne, wod-kan i centralnego ogrzewania. Wypłycono nieckę, ponieważ pierwotnie niecka miała głębokość od 1,20 m do 3,50 m, natomiast projekt modernizacji przewidywał głębokość niecki w zakresie od 1,10 m do 1,80 m. Wykonano nową klatkę schodową wraz z dźwigiem osobowym dla niepełnosprawnych. Ściany przyziemia hali basenu zostały zaizolowane przeciwwilgociowo. Podbasenie: zamontowano centralę klimatyzacyjną MENERGA, filtry do oczyszczania wody basenowej, jacuzzi i brodzika dla dzieci, wymiennikownię dla potrzeb centralnego ogrzewania, wody użytkowej, a także urządzenia do dozowania chemii dla potrzeb obiegów basenu głównego, jacuzzi i brodzika. Dla obniżenia zawartości podchlorynu sodu i koagulanta w wodzie basenowej, zastosowano lamy UV na wszystkich 3 obiegach. Wykonano 6 zbiorników wyrównawczych, otynkowano i pomalowano ściany, wykonano posadzki z płytek gress. Wykonano pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla pracowników obsługi. Wykonano nowe schody zewnętrzne technologiczne prowadzące do obu pomieszczeń chemii. Plaża basenu: zamontowano nowe niskoemisyjne fasady szklane o konstrukcji aluminiowej. Wykonano płytę żelbetową niecki basenu,a także nieckę ze stali nierdzewnej, jacuzzi, brodzik, saunę. Otynkowano i pomalowano wszystkie ściany. Ściany wypłytkowano do wysokości 2 m. Zamontowano barierki ochronne na widowni oraz krzesełka. Zamontowano zjeżdżalnię rurową o długości ok. 50 m z sofą hamowną oraz schody ze stali nierdzewnej. Pod widownią zainstalowano ogólnodostępną saunę z natryskami i ubikacją. Ściany wypłytkowano do wysokości 2 m, a w natryskach na pełną wysokość. Dach hali basenu: Po wykonaniu robót budowlanych na hali basenu przystąpiono do montażu kasetonowego sufitu podwieszonego nad halą. Ściany zewnętrzne: wszystkie ściany zostały ocieplone styropianem o gr. 15 cm, a następnie nałożono tynk mineralny. Zaplecze basenu: Parter: wykonano tynki na ścianach i nowe posadzki. Ułożono we wszystkich pomieszczeniach płytki na ścianach i posadzkach. Wykonano 3 szatnie z natryskami, jedną dla kobiet, jedną dla mężczyzn, jedną dla niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się także szatnia okrycia wierzchniego, kasa oraz bufet i ubikacje ogólnodostępne. I piętro: wykonano tynki na ścianach i nowe posadzki. Na I piętrze znajdują się 3 sanitariaty: 1 damski, 1 męski, 1 dla personelu. We wszystkich pomieszczeniach ułożono na ścianach płytki na pełną wysokość oraz ułożono płytki na posadzkach. Na ww. piętrze znajdują się także 2 pomieszczenia w których wykonano nowe tynki i posadzki. Na korytarzu wykonano nowe tynki i posadzki oraz wypłytkowano ściany na wysokość 2 m. II piętro: na drugim piętrze znajduje się gabinet kierownika pływalni, sekretariat i pomieszczenie dla personelu pływalni. W ww. pomieszczeniach wykonano nowe tynki i posadzki. W pomieszczeniu kierownika i sekretariacie na posadzkach znajduje się wykładzina PVC, natomiast w pomieszczeniu dla personelu na posadzce ułożono płytki. Na II piętrze znajduje się także pomieszczenie z centralą klimatyzacyjną MENERGA z odzyskiem ciepła, obsługująca całe zaplecze hali basenu. W pomieszczeniu wykonano nowe tynki i posadzkę. Wypłytkowano ściany na wysokość 2 m i posadzkę. Na korytarzu wykonano nowe tynki i posadzki. Wypłytkowano ściany na wysokość 2 m i posadzkę. W nowej klatce schodowej wykonano nowe tynki, ściany wypłytkowano na wysokość 2 m, schody i spoczniki wypłytkowano. We wszystkich pomieszczeniach zaplecza hali basenu wykonano sufity podwieszone kasetonowe, a ściany pomalowano. Cały obiekt jest monitorowany. W pomieszczeniu kas zamontowano system antynapadowy. Do obsługi klientów zastosowano Elektroniczny System Obsługi Klienta. System umożliwia korzystanie z szafek ubraniowych i rozlicza czas pobytu na hali basenu, z rozdziałem na część ogólnodostępną (basen, brodzik, jacuzzi, zjeżdżalnia) i saunę. Obiekt wyposażony jest w system nagłośnienia hali i zaplecza, wyposażony w mikser umożliwiający podłączenie mikrofonów, odtwarzacz płyt CD i wzmacniacz. W wyniku realizacji inwestycji baza sportowa miasta wzbogacona została o nowoczesną krytą pływalnię. Przyjęte rozwiązania funkcjonalno-użytkowe umożliwiły wzbogacenie oferty pływalni o nowe dodatkowe atrakcje (brodzik dla dzieci, jaccuzi, zjeżdżalnia rurowa, sauna fińska, gabinet kosmetyczny, bufet). Rozbudowa strefy wejściowej umożliwiła wprowadzenie systemu ESOK (Elektroniczny System Obsługi Klienta), a tym samym wpłynęła na poprawę funkcjonalności obiektu. W miejscu zaniedbanego, niszczejącego obiektu powstał obiekt nowy, harmonizujący z otoczeniem, poprawiono estetykę budynku oraz jego otoczenie poprzez zagospodarowanie terenów przyległych (wykonano miejsca postojowe, chodniki oraz zieleńce). Ponadto obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez zastosowanie między innymi dźwigu platformowego obsługującego wszystkie kondygnacje budynku.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt24_00.jpg projekt24_01.jpg projekt24_02.jpg projekt24_03.jpg projekt24_04.jpg projekt24_05.jpg projekt24_06.jpg projekt24_07.jpg