Budowa „Centrum” w Pawłowicach

projekt27_12.jpg projekt27_12.jpg
Ostatnim etapem budowy „Centrum” jest rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy. Prace rozpoczną się w 2007 r.
inż. Stanisław Hanke — rondo mgr inż. Bronisław Waluga — parking mgr inż. Janusz Franiczek - park mgr inż. Marek Zdeb — plac „Centrum”
EUROWIA POLSKA S.A. o/Bielsko — Biała — rondo GEO-BUD T.B.M. Sp. z o. o — parking DROGRóD — park PPHU ARKOM Sp. z. o. o. - plac „Centrum”
Pomysł na budowę „Centrum” polegał na zagospodarowaniu otoczenia instytucji publicznych (urząd, poczta, strażnica, dom kultury, kościół) znajdujących się w centralnym miejscu Pawłowic. Celem inwestycji było stworzenie rozpoznawalnego miejsca o charakterze administracyjno — usługowo — wypoczynkowym i połączenie poszczególnych obiektów w jedną estetyczną całość . Pierwszym etapem prac była budowa w 2004 r. ronda w ciągu drogi DW 933. Nowe rozwiązanie komunikacyjne usprawniło ruch samochodowy na skrzyżowaniu dróg prowadzących w kierunku Jastrzębia i Pszczyny. Budowa ronda była współfinansowana z Urzędem Marszałkowskim. Koszt inwestycji wyniósł ponad 570 tys. zł, z czego 245.715 zł pochodziło z budżetu gminy. W 2005 r. roku, naprzeciw urzędu, powstał parking na ponad 100 samochodów wraz z chodnikiem (1.100.000 zł). Wysepka na środku jezdni ułatwia mieszkańcom bezpieczne przedostanie się z parkingu na drugą stronę ulicy, gdzie znajduje się przestronny plac otoczony z trzech stron budynkami: urzędem, strażnicą oraz obiektami handlowo — usługowymi. Te ostatnie budują prywatni przedsiębiorcy na terenie oddanym im przez gminę w użytkowanie wieczyste. Budowę placu z fontanną (567.537 zł) rozpoczęto latem 2005 r., a uroczyste otwarcie inwestycji miało miejsce w maju 2006 r. — w ramach obchodów 725 rocznicy istnienia Pawłowic. Przestronny plac, z ławeczkami, fontanną i kwietnikami stał się bezpiecznym miejscem spotkań dla mieszkańców gminy. Tutaj odbywają się gminne uroczystości (Dni Pawłowic, Sylwester). O jego randze świadczy również fakt, że mieszkańcy zaczęli nazywać plac rynkiem. Podczas dużych uroczystości idealnym rozwiązaniem jest duży parking, na którym bezpiecznie można zaparkować wszystkie samochody. Równocześnie z budową placu trwała budowa parku (301.883 zł) w pobliżu ronda, w którym wykorzystano już istniejący stary drzewostan. Zielone miejsce odpoczynku z alejkami spacerowymi, kaskadą wodną, drewnianymi kładkami, placem zabaw dla dzieci i innymi elementami drobnej architektury jest połączone z placem traktem pieszym. Na co dzień park jest miejscem spacerów dla dorosłych i dzieci. Latem, na specjalnie przygotowanym, wybrukowanym podeście, Gminny Ośrodek Kultury organizuje niedzielne koncerty plenerowe, do udziału w których zaprasza solistów i zespoły kameralne z terenu gminy i nie tylko. Coraz więcej osób, również spoza gminy, właśnie to miejsce wybiera do robienia pamiątkowych fotografii. Swym charakterem obiekt przypomina przedwojenne parki stanowiące niegdyś centrum życia towarzyskiego i kulturalnego. Wieloetapowa inwestycja zagospodarowania przestrzeni publicznej wprowadziła nową jakość w życie społeczności lokalnej. Nie tylko poprawiła estetykę centrum, ale również wpłynęła na poczucie tożsamości mieszkańców, ich integrację i rozwój więzi społecznych.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt27_00.jpg projekt27_01.jpg projekt27_02.jpg projekt27_03.jpg projekt27_04.jpg projekt27_05.jpg projekt27_06.jpg projekt27_07.jpg projekt27_08.jpg projekt27_09.jpg projekt27_10.jpg projekt27_11.jpg projekt27_12.jpg