Kontakt

Departament Planowania Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Adres siedziby:
40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23

Adres korespondencyjny:
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

tel. 32 77 40 356
e-mail: NPPWS@slaskie.pl