Modernizacja kamienicy przy ulicy Katedralnej 8 w Częstochowie

projekt10_13.jpg projekt10_13.jpg
Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. Kamienica zlokalizowana jest w Częstochowie przy ul. Katedralnej 8 w centrum miasta. Kamienica ta jest zachowanym przykładem budownictwa mieszczańskiego z początku XX w. Połączenie elementów neogotyckich z neobarokowymi nadało jej szczególne bogactwo formy. Wartością były także zachowane ( choć w dużym stopniu podniszczone) elementy wystroju wewnętrznego — malowideł ściennych, stiuków, artystycznych form stolarki czy żelaznych balustrad. Architektura fasady eklektyczna z przewagą form neogotyckich i elementami neobarokowymi we wnętrzach. Dokładna data powstania nie jest znana, ale z całą pewnością budowa została rozpoczęta po 1901 roku, a ukończona przed 1914 (co wskazują na to przeanalizowane materiały kartograficzne m.in. plan Częstochowy z 1901 roku ze zbiorów kartograficznych). Niestety nie jest znany inwestor budynku ( w okresie międzywojennym budynek przeszedł na własność Skarbu Państwa). Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że parter i pierwsze piętro, najbardziej bogato zdobione, wynajmował właściciel pobliskiego Browaru, natomiast autorem projektu kamienicy był jeden z częstochowskich architektów (być może był nim architekt E. Mor). Również ze względów architektonicznych obiekt ten jest bardzo ciekawy. Jest to III i IV - kondygnacyjna kamienica z bogatym wystrojem architektonicznym fasad i secesyjnych zdobień wewnętrznych. Detale sztukaterii oraz elementy kartuszy wykonano techniką odlewniczą, motywy roślinne mocowane do ścian za pomocą zaprawy wapienno — piaskowej, a potem malowanej farbą wapienną. Dane techniczne:
 • Pow. zabudowy — 710,0 m2
 • Pow. użytkowa — 2107,0 m2
 • Kubatura - 11997 m3
 • Wysokość budynku — 17,00 m
 • Liczba kondygnacji nadziemnych — 4
 • Liczba kondygnacji podziemnych - 1
  • Budynek został przekazany do użytkowania 25. 10. 2006 r.
   mgr.inż.arch.Krzysztof Barysz mgr. inż. Jan Kostrzanowski mgr. inż. Janusz Matuszewski
   Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane, „ TRANSWOJ ” Sp. z o.o.
Kamienica Katedralna 8 jest zlokalizowana w południowo —zachodniej części śródmieścia. Ulica, przy której jest zlokalizowana łączyła dworzec kolejowy z neogotycką Katedrą ( obecnie Archikatedrą) p.w. św. Rodziny. Śladami przedwojennej świetności tej ulicy, oprócz wspomnianej kamienicy nr 8, jest także eklektyczna kamienica kupiecka przy ul. Katedralnej 7, ciąg hotelu „ Polonia ” , czy położony na rogu Katedralnej i Ogrodowej neoklasycystyczny budynek „ Wodociągów ” . Po II wojnie światowej ta część miasta została zaniedbana. Brak inwestycji, zakwaterowanie tu biedniejszej ludności, opóźnienia w przyłączaniu podstawowej infrastruktury — powodowały, że dawna reprezentacyjna ulica miała charakter miejskich slumsów. Od dziesięciu lat prowadzone są tu różnorodne działania rewitalizacyjne. Zmieniona została nawierzchnia ulicy, prowadzone są remonty w budynkach prywatnych. Renowacja Kamienicy przy ul. Katedralnej 8 stanowi element procesu rewitalizacji dzielnicy śródmiejskiej, poprzez aktywizacje działalności jednostek kultury i instytucji publicznych oraz wprowadzenie nowej jakości przestrzeni publicznej w zdegradowanej części dzielnicy. Renowacja opisywanej kamienicy zainicjowała bowiem inne postrzeganie tego fragmentu miasta. Inwestycja ta wraz z ulokowaniem w restaurowanej kamienicy Galerii Sztuki XIX i XX w — Muzeum Częstochowskiego, podnosi wartość kwartału, przynosząc impuls do rozwoju tu handlu i usług. Równie ważnymi celami projektu było przywrócenie budynkowi jego historycznych wartości i charakteru, promocja dzieł sztuki. Frontowy budynek użyteczności publicznej w części został przeznaczony na ekspozycje malarstwa Muzeum Częstochowskiego. Oficyny tejże kamienicy są zagospodarowane funkcją mieszkalną i były remontowane kilka lat wcześniej Dużym osiągnięciem sztuki konserwatorskiej było odtworzenie neobarokowych sztukaterii, polichromii, pieców, supraportów i wielu innych cennych elementów wystroju architektonicznego kamienicy. Dodatkowo przeprowadzono remont ulicy Katedralnej, zainstalowano nowe oświetlenie a uzupełnieniem tej inwestycji było zagospodarowanie przyległej działki parkingiem dla samochodów osobowych. W najbliższym czasie planowane jest również zamontowanie kamer monitoringu wizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
projekt10_00.jpg projekt10_01.jpg projekt10_02.jpg projekt10_04.jpg projekt10_05.jpg projekt10_06.jpg projekt10_07.jpg projekt10_08.jpg projekt10_09.jpg projekt10_10.jpg projekt10_11.jpg projekt10_12.jpg projekt10_13.jpg