Zajezdnia Autobusowa PKM

projekt07_10.jpg projekt07_10.jpg

Jacek Niedźwiedzki Czesław Ryguła
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Przemysłowego S.A.
Celem inwestycji była budowa miejskiej zajezdni autobusowej zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Drzymały, obsługującej miejską komunikację autobusową, zajezdnia przeznaczona jest dla ok. 20 autobusów. Główny wjazd na teren zajezdni zlokalizowany został w północnej części działki, od ul. Drzymały. Na terenie zajezdni zlokalizowano budynek warsztatowo — biurowo — socjalny, plac manewrowy, budynki pomocnicze oraz kontenerową stację paliw i trafostację. W rejonie ul. Drzymały zlokalizowano parking dla petentów i i pracowników zajezdni. Teren zajezdni dostępny jest dwoma wjazdami od północnej strony działki, od ul. Drzymały. Jeden wjazd na plac przed budynkiem głównym, prowadzący na plac oraz parking dla petentów i pracowników. Drugi wjazd, poprzez bramę szlabanową, dla taboru autobusowego prowadzący na plac manewrowy zajezdni. Budynek główny, zlokalizowany jest w centralnej części działki składa się z dwóch części: północnej dwukondygnacyjnej, w której zlokalizowano funkcje biurową i socjalną, części południowej jednokondygnacyjnej, w której zlokalizowane są warsztaty, stanowiska naprawczo przeglądowe oraz myjnia mechaniczna. W północnym narożniku zagospodarowania terenu zlokalizowano stację transformatorową, dostępną bezpośrednio z ul. Drzymały. Dla właściwego funkcjonowania zajezdni w rejonie placu manewrowego zlokalizowano kontenerową stację paliw oraz zaprojektowano dwa dodatkowe budynki pomocnicze: jeden, zlokalizowany przy kontenerowej stacji paliw, którym zlokalizowano podręczy magazyn smarów i olejów, pomieszczenie na butle gazowe i przedsionek, oraz drugi - lokalizowany w północno - wschodnim narożniku działki ( w sąsiedztwie stacji transformatorowej), w którym zlokalizowano cztery boksy zawierające pomieszczenie na podręczny magazyn zużytych olejów i smarów. Oba budynki są nieogrzewane, posiadają jedynie wewnętrzną instalację oświetleniową. wykonane są w konstrukcji murowanej, z zastosowaniem pokrycia z blachy fałdowej oraz stalowej ślusarki wrót wejściowych. Dla budowy budynku głównego jako ściany zewnętrzne użyto płyty obudowy lekkiej „metalplast”, dla budynku biurowo socjalnego dwukondygnacyjnego zastosowano płyty „izoterm+” a dla części jednokondygnacyjnej i warsztatowej — płyty „izoterm scs” . Ściany zewnętrzne w części biurowej są od wewnątrz wykończone płytami kartonowo — gipsowymi na ruszcie stalowym systemu nida — gips. w obiekcie zastosowano dachy w konstrukcji stropodachów, ocieplonych wełna mineralną wg. systemu &dbquo;Rockwool” z zastosowaniem warstwy paroizolacyjnej nad blacha fałdowa oraz warstwy pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej. Budowa zajezdni przyczyniła się znacząco do poprawy funkcjonowania miejskiego PKM. Spełniła ona zapotrzebowanie jakie istniało w mieście na tego typu obiekt. Podniosła się jakość i punktualność świadczonych usług, poprzez szybki dostęp do serwisu i obsługi technicznej.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt07_00.jpg projekt07_01.jpg projekt07_02.jpg projekt07_03.jpg projekt07_04.jpg projekt07_05.jpg projekt07_06.jpg projekt07_07.jpg projekt07_08.jpg projekt07_09.jpg projekt07_10.jpg