Przebudowa, rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Chudowie

projekt13_09.jpg projekt13_09.jpg
Chudów leży w południowo — wschodniej części Gminy Gierałtowice. Przez sołectwo przebiegają trzy drogi powiatowe: Szkolna, Zabrska i Dworcowa. Na terenie Chudowa zachowało się wiele zabytków architektonicznych. Niewątpliwie na czołowe miejsce wysuwają się ruiny XVI-wiecznego rycerskiego zamku obronnego o położeniu nizinno-śródwodnym. W 1999 r. zamek Chudów stał się własnością Fundacji „Zamek Chudów”, której podstawowym celem jest objęcie ochroną ruin zamku, a także przeprowadzenie szczegółowych badań archeologiczno-architektonicznych. Kolejnym zabytkiem znajdującym się na terenie wsi, nierozerwalnie związanym z losami zamku jest spichlerz dworski, obiekt zbudowany prawdopodobnie w XVIII w. Cennym zabytkiem wsi są również dwie kapliczki przydrożne pochodzące z XIX wieku, odrestaurowane staraniem Gminy Gierałtowice. W Chudowie odnajdujemy również wiele pomników przyrody. Wśród drzew otaczających ruiny zamku i folwark znajdują się dwie rubinie akacjowe i topola kanadyjska. Przebudowany i wyremontowany ponad stuletni budynek „starej szkoły” zaliczyć można również do szczególnych miejsc w Chudowie.
arch.Małgorzata Vorbrodt Strzałka
P.P.H „OMNIX” Sp. z o. o
Celem projektu było stworzenie kompleksowego obiektu użyteczności publicznej, w budynku „starej szkoły”, w którym obecnie zlokalizowane są między innymi: Filia Gminnej Biblioteki, Wiejski Ośrodek Zdrowia, biuro sołtysa, pomieszczenie chóru „Bel Canto” oraz Izba Regionalna zwaną „Izbą od Starki”. W przeszłości budynek znajdujący się w centrum Chudowa służył m.in. jako szkoła podstawowa, później jako siedziba Urzędu Gminy w Chudowie, mieściły się w nim również przedszkole, poczta i siedziba LKS „Gwiazda” Chudów. Budynek na stałe wpisał się w świadomość mieszkańców jako obiekt, którym od zawsze znajdowały się ważne dla nich instytucje. Dlatego też budynek został gruntownie wyremontowany i zmodernizowany. Dzięki wykonanym pracom pomieszczenia stały się bardziej funkcjonalne, a obiekt w części służącej Ośrodkowi Zdrowia przez budowę pochylni z balustradami udostępniono osobom niepełnosprawnym. Przebudowano również wejście główne do budynku od ul. Szkolnej komunikujące pomieszczenia Chóru Bel Canto, Filii Biblioteki oraz „Izby od Starki”. W Izbie Regionalnej zgromadzono liczne eksponaty XIX i XX wiecznych przedmiotów użytkowych służących dawnym mieszkańcom Chudowa. Eksponowane przedmioty będące świadectwem kultury materialnej wcześniejszych pokoleń udostępniane są zwiedzającym przez „Ślązaczkę roku 1993” — mieszkankę Chudowa. Odnowiona elewacja wraz z ociepleniem budynku przydała nowego blasku temu ponad stuletniemu już obiektowi. Przebudowany został również dach nad całym budynkiem. Dzięki wykonanym pracom osiągnięto efekt poprawy jakości przestrzeni publicznej w Gminie Gierałtowice.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
projekt13_00.jpg projekt13_01.jpg projekt13_02.jpg projekt13_03.jpg projekt13_04.jpg projekt13_05.jpg projekt13_06.jpg projekt13_07.jpg projekt13_08.jpg projekt13_09.jpg