NPP edycja 2008

Centrala Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

obiekt17_01.jpg
Jaworzno
Jaworzno, ul. Rynek Główny 17
Budynek biblioteki składa się z trzech brył – budynku głównego o kubaturze 14 155 m3 i 3 123m2 powierzchni ( w tym 586m2 biblioteka pedagogiczna) oraz dwóch kiosków podkreślających linię zabudowy i osi kompozycyjne (140 m3 kubatury i 44m2 powierzchni). Koncepcja obiektu opiera się na zasadzie biblioteki otwartej o wolnym dostępie użytkownika do książek, informacji elektronicznych i drukowanych. Budynek główny biblioteki ma cztery kondygnacje w tym jedna podziemną. W podziemiach umieszczono sanitariaty oraz pomieszczenia techniczne. Parter: główne wejście, sala wielofunkcyjna na 53 miejsca połączona z bufetem, hol wejściowy z szatnią, klatkę schodową i windą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, hol wystawowy – galeria, recepcja z katalogiem elektronicznym na 22 stanowiska i katalogami tradycyjnymi w 9 szafach, wypożyczalnia w wolnym dostępem do księgozbioru na 104 regałach podwójnych i 80 pojedynczych i 12 regałami na kompaktach CD; ponadto regały kompaktowe ze zblokowanym magazynowaniem na 51 m2 powierzchni – regały samojezdne elektryczne; punkt przyjęć, pomieszczenia wielofunkcyjne – przyjmowanie książek i poczty, kontrola systemów, portiernia, introligator, reprodukcja. Piętro 1 – czytelnia czasopism – 40 miejsc czytelniczych w okładzie klubowym i 30 regałów z wolnym dostępem; czytelnia i wypożyczalnia dla dzieci – 30 miejsc czytelniczych i 109 regałów, wydzielony pokój dla zajęć głośnych dla dzieci z ekranami i stołami do rysunków i malowania, sprzętem do nauki języków obcych i zajęć samokształcących; obszar multimedialny na łącznie 78 miejsc – dwie sale przystosowane do projekcji filmów, muzyki i prezentacji; czytelnia internetowa na 30 stanowisk, 6 stanowiska do indywidualnego słuchania muzyki i oglądania filmów; czytelnia główna na 72 miejsca czytelnicze i 6 stanowisk katalogowych komputerowych (150 regałów z wolnym dostępem i 27 m2 regałów kompaktowych z zamkniętym magazynowaniem). Piętro II – Filia Biblioteki Pedagogicznej – wypożyczalnia z wolnym dostępem do książek (170 regałów, 12 stanowisk czytelniczych i katalogowych), czytelnia na 31 miejsc czytelniczych i 102 regały na książki, czytelnia audio - wizualna
Wojciech Podleski
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z o.o.

Przebudowa placu wolności w Rybniku

obiekt04_01.jpg
Rybnik
Rybnik, Plac Wolności
Przeprowadzona modernizacja sprawiła, iż w ostatnim czasie jedno z ważniejszych miejsc w centrum Rybnika zasadniczo zmieniła swój wizerunek. Zarówno Plac Wolności jak i trakt pieszy do Rybnickiego Centrum Kultury stanowią jeden z atrakcyjniejszych ciągów komunikacyjnych w mieście.
Marek Wawrzyniak
TIRMET Przed.Produkcyjno Handlowe i Transportowe REMBUD Sp. z o.o.

Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie

obiekt22_01.jpg

Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1

Jan Gałaszek Wiesław Horak, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe AS-GOR s.c
Konsorcjum: RESTAURO Sp. z o.o. AGAD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane

Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia AM w Katowicach

obiekt09_01.jpg
Katowice
Katowice, ul. Wojewódzka 33
Należy podkreślić unikatowość projektu, który poprzez rozbudowę Akademii pozwolił Katowicom odzyskać fragment przestrzeni dostępnej dla mieszkańców. Jest to nie tylko wnętrze sali koncertowej ale przede wszystkim atrium pozwalające przez cały rok, przy każdej pogodzie cieszyć się miejskim życiem. Stworzono miejsce spotkań – a właśnie takie miejsca tworzą miasta.
Tomasz Konior A. Krzysztof Barysz Andrzej Witkowski Aleksander Nowacki
BUDIMEX DROMEX S.A.

Przebudowa przestrzeni publicznej III Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

obiekt11_01.jpg
Częstochowa
Częstochowa, III Aleja Najświętszej Maryi Panny
Aleje Najświętszej Maryi Panny stanowią główną oś historycznego układu urbanistycznego miasta Częstochowy(nr rejestru A/39/76), który obejmuje dawne założenia miejskie starej Częstochowy i Częstochówki w granicach wyznaczających historyczny układ urbanistyczny – z uwagi na jego znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego dla wartości naukowej i historycznej.
Biuro Inżynierskie HAS S. Kaczorowski, H. Górczyński
Przedsiębiorstwo Budownictwa ROGBUD Sp. z o.o. P.P.U.H. STEINBUDEX-JM Jerzy Majorek DROMET Sp. z o.o.

Rewitalizacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie

obiekt02_01.jpg
Chorzów
Chorzów, ul. Rynek 1
Rewitalizację akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie przygotowywano w zakresie dokumentacji projektowej w latach 2002-2004. Pierwsze porozumienie dotyczące udziału finansowego w realizacji przedsięwzięcia zawarto w 2002r. z Chorzowsko Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie. Przełomem w pozyskaniu środków finansowych było zaakceptowanie projektu do dofinansowania z funduszy unijnych na poziomie 75 % wartości automatycznie przyznano dofinansowanie z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto zawarto umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na współfinansowanie zadania , jak również wygospodarowano środki finansowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Chorzowa. Zadanie realizowano od maja 2005r. do czerwca 2007 r. Całkowita wartość projektu to 5 mln 680 tys złotych. Uchwała nr XVII/292/07 Rada Miasta Chorzowa nadała terenowi zrewitalizowanemu u zbiegu ulic 3-go Maja i Żołnierzy Września w Chorzowie nazwę Park Amelung .
Andrzej Jeksa Irena Kokott Andrzej Paczkowski
Firma HALLER s.a. Zakład Zieleni i Rekultywacji D. Z. Łempińscy OTTO (POLAND) Sp. z o.o.

„Sosnowiec Plaza” - Wielofunkcyjny Kompleks Obiektów Rozrywkowo - Usługowych

obiekt06_01.jpg
Sosnowiec
Sosnowiec, Ul. Sienkiewicza 2
Kompleks sosnowiec Plaza stanowi 1. etap przedsięwzięcia, którego kolejnymi etapami będą: po stronie zachodniej budynek biurowy, a po stronie wschodniej hotel. Obiekty te zostaną wzniesione na „cokole” jakim jest kompleks Sosnowiec Plaza, w obrębie którego przewidziano już fundamenty oraz trzony komunikacyjne i instalacyjne dla części biurowej i hotelowej. Dach pasażu został przystosowany do założenia na nim ogrodu, który powstanie po wybudowaniu biurowca i hotelu.
Jan Pallado Aleksander Skupin
WARBUD S.A.

Kompleks oświatowy w Jankowicach

obiekt25_01.jpg
Jankowice
Jankowice, ul. Równoległa 5
Z kompleksu korzystają nie tylko uczniowie szkół – do infrastruktury szkolnej, m.in. boisk zewnętrznych, hal sportowych czy sceny, mają dostęp też inni mieszkańcy po uprzednim ustaleniu terminów.
Marek Wawrzyniak – kierownik zespołu
Przedsiębiorstwo Budowlane „BARMA”

Rewitalizacja średniowiecznej Starówki w Czeladzi – etap 1: Rynek i ulice przyległe

obiekt03_01.jpg
Czeladź
Rynek, ulice Bytomska, Rynek, Rynkowa, Kacza, Ciasna, Walna, Kościelna, Katowicka (część)
W trakcie projektowania modernizacje otaczających Rynek obiektów gminnych. Od roku 2009 kontynuacja prac na północ od ulicy Bytomskiej, wraz z przebudową targowiska oraz skweru przy ul. 1 Maja na reprezentacyjny plac miejski.
Jolanta Krawczyk Roman Palewicz Jerzy Przybyła Anna Koehler Danuta Łasiak
Konsorcjum 3 firm: P.B. Rogbud, P.B. Rogbud Krzysztof Rogoń i P.I-B. „Boszko-Kozubski”

Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Al. NMP 24

obiekt10_01.jpg
Częstochowa
Częstochowa, ul. Najświętszej Maryi Panny 24
Budynek z II połowy XIX w. Wpisany do rejestru zabytków pod nr A/504/91 Budynek murowany z kamienia i cegły, 3-kondygnacyjny, na działkach narożnych. Okna częściowo zdobione gzymsem kamiennym, profilowanym. W zwieńczeniu gzyms ozdobny, trzy uproszczone attyki. Budynek jest historycznie związany z miastem i stanowi dobrze zachowany przykład tzw. wielkomiejskiego budownictwa w tym rejonie miasta. Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy – 1272,0 m2 Powierzchnia użytkowa – 2480,0 m2 Kubatura - 20612 m3 Wysokość budynku – 17,4 m Liczba kondygnacji nadziemnych – 3 Liczba kondygnacji podziemnych – 1 Wartość inwestycji 15 514 000,00 zł Budynek został przekazany do użytkowania 24.08.2007 r.
Adrian Dec Andrzej Dec
CzPBP Przemysłówka S.A. Domex Sp. z o.o. Roboty Ogólnobudowlane i Konserwatorskie

Kompleks rekreacyjno-sportowy w Gminie Goczałkowice-Zdrój

obiekt08_01.jpg
Goczałkowice-Zdrój
Goczałkowice-Zdrój Ul. Powstańców Śląskich 3
Dla funkcjonowania kompleksu powołano jednostkę organizacyjną gminy pn Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju. Z kompleksu korzystają zarówno mieszkańcy gminy, jak i osoby przyjezdne, kuracjusze, zakłady pracy, kluby sportowe. Z oferty korzystają grupy zorganizowane i klienci indywidualni, osoby w różnym wieku, o różnym statusie zawodowym i społecznym. Na hali i basenie odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne, nauka pływania dla dzieci i dorosłych, gimnastyka korekcyjna, fitness wodny, zajęcia rehabilitacyjne. Oprócz tego dla indywidualnego klienta oferuje się system karnetów, biletów rodzinnych, weekendowych, ulgowych (emeryci, osoby niepełnosprawne, dzieci, młodzież, święta okazjonalne, okresy wakacyjne). Od 2003r w Gimnazjum corocznie uruchamiana jest klasa sportowa, a od 2007r wprowadzono klasę sportową o profilu pływackim w Szkole Podstawowej nr 1. Na bazie kompleksu organizowane są corocznie obozy sportowe, Goczałkowicka Amatorska Liga Koszykówki, Międzygimnazjalna Liga Siatkówki i Koszykówki. Obiekty te służą jako miejsce organizacji turniejów, zawodów sportowych nawet rangi międzynarodowej, konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych, wystaw i pokazów. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka działająca w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w swej działalności współpracuje z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Polskim Związkiem Piłki Ręcznej, Stowarzyszeniem Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „START” w Katowicach, Ludowym Klubem Sportowym oraz innymi klubami sportowymi, a także organizacjami pozarządowymi lokalnymi i regionalnymi.
Monika Janiczek Zygmunt Ewa Jędraszczyk Kornel Szyndler Filip Majdak Edward Nowak
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Beskid-Holding sp. z o.o. Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Żareckie Jarmarki – modernizacja targowiska etap I

obiekt23_01.jpg
Żarki
Żarki, ul. Piaski
Żareckie Jarmarki – to największy w północnej części województwa śląskiego supermarket pod chmurką. W każdą sobotę targ odwiedza 10 tysięcy klientów. Lokalne produkty i przedmioty codziennego użytku można wybierać na 500 stoiskach. Wszystko zaczęło się cztery wieki temu kiedy król Zygmunt August pozwolił gospodarzom Żarek urządzać trzy jarmarki w ciągu roku: na św. Stanisława, na Nawiedzenie Matki Boskiej i na Św. Andrzeja. Tyle mówią źródła historyczne. Dzisiaj targi odbywają się dwa razy w tygodniu: w środy i soboty. Miasto od wieków skutecznie podtrzymuję tradycję handlowania, pomaga w tym strategiczne położenia miasta na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich północnej części województwa śląskiego. Targ w Żarkach to i miejsce szczególne. Odbywa się bowiem przy kompleksie zabytkowych stodół włościańskich wybudowanych w II połowie XIX i początkach XX wieku. Tak niezwykłe miejsce, będące wielkim spichlerzem, sprzyjało rozwojowi handlu. Od kilku lat miasto promuje Żareckie Jarmarki oraz Zabytkowy Zespół Stodół, którego kompleksie organizuje się tzw. Kupieckie Sąsieki, ostatnio Festiwal Muzyki i Tańca NA Klepisku, czy Jurajskie Tragi Przedsiębiorczości. W roku 2005 na terenie targowiska miejskiego zrealizowany został projekt p.n. Dostępne centrum handlowe – modernizacja ulicy Piaski w Żarkach. Wartość zadania: 659 725,73 zł, z tego dofinansowanie: 456 790,00 zł, środki własne: 202 935,73 zł. Inwestycja została dofinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Obszary wiejskie (403.050,00 zł), ponadto gmina otrzymała 53.740,00 zł z budżetu państwa. W ramach zadania wykonano odwodnienie, ułożono asfaltobeton, wjazdy na posesje założono chodniki wraz z krawężnikami. W 2005 roku zakończono budowę ciągu pieszo – rowerowego na ulicy Ofiar Katynia w Żarkach w bezpośrednim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Inwestycja dofinansowana z pieniędzy Województwa Śląskiego oraz z budżetu Miasta i Gminy Żarki. Inwestycja podzielona była na dwa etapy, pierwszy zakończono w roku 2003, drugi w 2005 r. W ramach zadania wybudowano chodniki, ścieżkę rowerową, powstały parkingi w ciągu drogi wojewódzkiej 789 przy targu.
mgr inż. arch. Aneta Chrząstek-Szyc
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Pol-Rem” Sp. z o.o.

Likwidacja Ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn

obiekt16_01.jpg
Czerwionka-Leszczyny
ul. Ligonia, ul. Broniewskiego , ul. Morcinka, ul. K. Miarki, ul.Reymonta, ul. Ogrodowa, ul. Konopnickiej,ul. Dworcowa, ul. Orzeszkowej

Dariusz Majer
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROREM” Sp z o.o. ELEKTROTERMIEX Sp. z o.o Firma Budowlana F-Bud Eugeniusz Fibic

Budowa szkolnych boisk sportowych przy ul. K. Miarki w Przyszowicach.

obiekt18_01.jpg
Gierałtowice
Przyszowice ul. Miarki
W konkursie „Na Najlepiej oświetloną gminę i miasto” organizowanym przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza – Gmina Gierałtowice otrzymała nagrodę specjalną za oświetlenie boiska szkolnego w Przyszowicach. Oświetlenie boiska podnosi walory estetyczne tego obiektu, umożliwia uprawianie sportu rekreacyjnego przez szerszy krąg użytkowników zainteresowanych aktywnym spędzaniem czasu wolnego.
Marek Pelc Wojciech Student
„Tamex” Obiekty Sportowe S.A.

Adaptacja XVIII wiecznego spichlerza Galeriowego

obiekt21_01.jpg
Olsztyn
Olsztyn k. Częstochowy, ul. Kościelna
Zabytkowy, drewniany spichlerz galeriowy pochodzący z Borowna, zbudowany został w 1783 roku na zlecenie Franciszka Paciorkowskiego. Stanowi on cenny przykład staropolskiej, drewnianej architektury ludowej. Do momentu rozbiórki obiekt składał się z XVIII-wiecznej zrębowej konstrukcji o dwóch kondygnacjach, zdobionych galeriami arkadowymi oraz z dwuspadowego dachu, krytego dachówką, wykonanego najprawdopodobniej w 1945 roku. Dolna cześć spichlerza obejmowała trzy pomieszczenia: Górna, bez podziałów dostępna była schodami z zewnątrz. Okna rozmieszczone były w dwóch strefach, w kształcie leżących prostokątów, w szerokich obramieniach. Spichlerz z Borowna, budowla niezwykle cenna, został rozebrany i przeniesiony do Olsztyna. W Olsztynie elementy drewniane spichlerza były składowane przez kilka lat. Tu, pod ruinami zamku został ponownie złożony i zrekonstruowany w 2007 roku, wraz z przystosowaniem go do pełnienia nowej funkcji. Obecnie obiekt ten doskonale wpisuje się w krajobraz ruin zamku olsztyńskiego i uatrakcyjnia jednocześnie jego otoczenie. Należy on, bowiem do najcenniejszych budowli drewnianych na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest unikatowym zabytkiem architektury drewnianej. Wszystkie prace prowadzone były pod ścisłym nadzorem konserwatorskim.
Przemysław Płowecki
Zakład Murarski Dariusz Kosterka Słowinex 1 Andrzej Kawalec

Komunalne osiedle mieszkaniowe przy ulicach Cynkowej i Wysokiej w Rudzie Śląskiej – Etap I

obiekt05_01.jpg
Ruda Śląska
Ruda śląska, Ulice: Cynkowa i Wysoka
1. etap osiedla obejmuje, stanowiącą wyodrębnioną całość, przestrzeń publiczną wyznaczoną przez 8 budynków liczących łącznie 128 mieszkań, wraz z infrastrukturą techniczną. Osiedle łącznie liczyć będzie 10 budynków (160 mieszkań). Budynki te to t.zw. spiętrzone ośmioraki, w których każde mieszkanie ma niezależne wejście z zewnątrz i ogródek. Formą architektoniczną nawiązują one do historycznych domów robotniczych, współtworząc specyficzny klimat publicznej przestrzeni osiedla.
Jan Pallado Aleksander Skupin
MITEX S.A.

Centrum Handlowe FORUM

obiekt20_01.jpg
Gliwice
Gliwice, ul. Lipowa 1
Centrum Handlowe FORUM zostało otwarte dla klientów 28 czerwca 2007 roku. Codziennie FORUM odwiedza kilkanaście tysięcy ludzi. Centrum jest miejscem zakupów oraz spędzania wolnego czasu. FORUM włącza się również w życie społeczne mieszkańców – jest miejscem prezentacji prac artystycznych oraz koncertów i ciekawych spotkań.
Biuro Projektowo Doradcze Arkus Marek Gachowski - architektura NIRAS Polska Sp. Z o.o. Zakres: Instalacje i konstrukcje zespół projektowy NIRAS
Budimex – Dromex S.A.

Ośrodek zdrowia

obiekt19_01.jpg
Gierałtowice
Paniówki, ul. Zwycięstwa 44

Piotr Fischer
FHU „Marbud” Marcin Wylężek

Miejski Szpital Zespolony - Rozbudowa Pawilonu C

obiekt13_01.jpg
Częstochowa
Częstochowa, ul. Mirowska 15
Wymienione zadanie inwestycyjne zrealizowano na podstawie umów dotacji ze środków Urzędu Miasta Częstochowy. Dane techniczne obiektu: - powierzchnia zabudowy 788,63 m2 - powierzchnia użytkowa 2310,41m2 w tym: OAiIT (parter) 756,93 m2 Blok Operacyjny (Ip.) 728,07 m2 Oddz. Neurologii (IIp.) 690,21 m2 Kotłownia 135,20 m2 ilość kondygnacji 3 Zastosowane urządzenia i technologie: - kotłownia – kotły olejowo-gazowe VIESSEMANN (z komputerową automatyką sterowania), - centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne VTS CLIMA – z wizualizacją komputerowego sterowania, - agregaty wody lodowej KLIWEKO - dźwig szpitalny PILAWA - inteligentny system zarządzania energią LCN, Wartość zadania inwestycyjnego 19 343 694 zł.
Witold Dominik
Cz.P.B.P Przemysłówka S.A.

Dom Duchowieństwa Prawosławnego “Popówka”

obiekt15_01.jpg
Częstochowa
Al. Najświętszej Maryi Panny 47, Częstochowa
Budynek zabytkowy późnoklasycystyczny wzniesiony w 1875 roku, wpisany do rejestru zabytków nr A/9/76. Pierwotnie wykorzystywany jako dom duchowieństwa prawosławnego (tzw. „popówka”). W okresie międzywojennym pełnił funkcje pałacu biskupiego, od 1945r siedziba Powiatowego Sztabu Wojskowego. Jest to budynek murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, przy skrzyżowaniu Alei Najświętszej Maryi Panny z ulicą Nowowiejskiego oraz przy głównym trakcie pielgrzymkowym, którym każdego roku około 3 mln pielgrzymów zmierza do Sanktuarium na Jasnej Górze. Realizacja zadania była zgodna ze strategią Miasta Częstochowy – Uchwała nr 193/XVII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2003 roku, gdzie jednym z priorytetów jest rewitalizacja centrum miasta – ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny m.in. poprzez stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych – bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca spotkań i reprezentacyjnej wizytówki miasta oraz ożywienie życia kulturalnego oraz rynku usług handlowych, biznesowych i gastronomicznych. Wielkości charakterystyczne obiektu: - powierzchnia zabudowy - 331,7 m2 - powierzchnia użytkowa - 753,1 m2 - kubatura - 3945,0 m3. - Wysokość budynku – 12,9 m - Liczba kondygnacji nadziemnych – 2 oraz nieużytkowe poddasze Wartość inwestycji 2456000 zł.
Pracownia Architektoniczna Projektowo-Wykonawcza „AKROPOL” Irena Czerwińska
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu UNIPOL Sp z o.o.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach

obiekt24_01.jpg
Wilkowice
Wilkowice, ul. Szkolna 8a
Obiekt dysponuje halą sportową, która posiada nowoczesne wyposażenie oraz wysokiej klasy sprzęt sportowy, ponadto pomieszczenie na siłownię, saunę oraz zajęcia gimnastyczne. GOSiR stał się obiektem zainteresowania wszystkich społeczności gminnych, a także spoza terenu, powiększa się stale liczba osób poprawiajaćych kondycję oraz tężyznę fizyczną przy pomocy tego ośrodka. Dzięki GOSiR w czerwcu 2008 gmina Wilkowice po raz pierwszy była organizatorem i gospodarzem zawodów szczebla półfinału powiatu w piłce ręcznej i koszykowej szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dwóch półfinałów powiatu w mini-piłce ręcznej dziewcząt i chłopców oraz koszykówce chłopców. Warto wspomnieć również, iż na hali GOSiR-u trenowała olimpijska reprezentacja polski – Pekin 2008 - w piłce ręcznej, co dowodzi wysokich standartów ośrodka.
Paweł Rączka Marek Gonner
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Przebudowa i remont budynków Pawilonu Wystawowego B i Muzeum Kopalnictwa.

obiekt14_01.jpg
Częstochowa
Park Staszica, ul. 7 Kamienic, Częstochowa
Budynek Pawilonu B zbudowany został około 1908r według projektu Konstantego Jakimowicza jako tzw. spichlerz polski na Wystawę Przemysłowo-Rolniczą. Budynek zaprojektowany został w konwencji modernistycznej z elementami neobaroku, na rzucie dwóch prostokątów, jako obiekt parterowy z częścią piętra w postaci antresoli, z poddaszem nieużytkowym, nakryty dachem trzyspadowym z fasadą wejściową zamkniętą neobarokową attyką. W drugiej połowie XX wieku w budynku dokonano remontu, w wyniku którego został on otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym oraz zostało wymienione poszycie dachu z ceramicznego na blachę ocynkowaną, zdemontowano również dachówki z attyki wejściowej zastępując je obróbkami blacharskimi. Budynek Muzeum Kopalnictwa wybudowany został jako replika kopalni rud żelaza. W podziemiach znajdują się dwa korytarze podłużne północny i południowy oraz dwa korytarze poprzeczne, wschodni i zachodni. Pomiędzy korytarzami znajduje się replika wyrobiska ścianowego z urządzeniem załadowującym urobek na taśmociąg; sala ekspozycyjna duża, w której wystawiane są akcesoria urządzeń i narzędzi górniczych; sala ekspozycyjna mała, w której znajduje się replika stacji pomp; replika filaru eksploatacyjnego z XIX wieku; atrapa rozdzielni elektrycznej kopalni oraz winda górnicza. W korytarzach na posadzce ułożono tory na pokładach drewnianych obsypanych żwirem. Na torach ustawione są wagoniki i lokomotywy kolejki podziemnej. Budynki zlokalizowane są na terenie Parków Podjasnogórskich uznanych za pomnik historii i znajdują się pod szczególną ochroną konserwatorską. Ponadto obiekty te wchodzą w skład Układu urbanistycznego miasta Częstochowy A/39/76, który obejmuje dawne założenia miejskie starej Częstochowy i Częstochówki w granicach wyznaczających historyczny układ urbanistyczny – z uwagi na jego znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego dla wartości naukowej i historycznej. Dane techniczne: Pawilonu Wystawowego B: Powierzchnia zabudowy – 280,0 m2 Powierzchnia użytkowa – 298,3 m2 Kubatura - 2701,0 m3 Wysokość budynku – 10,7 m Liczba kondygnacji nadziemnych – 2 oraz poddasze nieużytkowe Muzeum Kopalnictwa: Powierzchnia zabudowy – 558,1 m2 Powierzchnia użytkowa – 386,9 m2 Kubatura - 1514,7 m3 Wysokość budynku – 10,7 m liczba kondygnacji naziemnych- część wejściowa -1 Liczba kondygnacji podziemnych – 1 Wartość inwestycji 3234000 zł
Zbigniew Świtalski
Budowlano-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Zakład Budownictwa