Komunalne osiedle mieszkaniowe przy ulicach Cynkowej i Wysokiej w Rudzie Śląskiej – Etap I

obiekt05_01.jpg obiekt05_01.jpg
1. etap osiedla obejmuje, stanowiącą wyodrębnioną całość, przestrzeń publiczną wyznaczoną przez 8 budynków liczących łącznie 128 mieszkań, wraz z infrastrukturą techniczną. Osiedle łącznie liczyć będzie 10 budynków (160 mieszkań). Budynki te to t.zw. spiętrzone ośmioraki, w których każde mieszkanie ma niezależne wejście z zewnątrz i ogródek. Formą architektoniczną nawiązują one do historycznych domów robotniczych, współtworząc specyficzny klimat publicznej przestrzeni osiedla.
Jan Pallado Aleksander Skupin
MITEX S.A.
Osiedle zlokalizowane zostało na terenie o powierzchni 3,14 ha, silnie zdegradowanym przez podziemną eksploatację górniczą. Celem projektu była rekultywacja terenu i utworzenie w tym miejscu osiedla społecznego, z komunalnymi mieszkaniami czynszowymi, przeznaczonymi w dużej mierze dla młodych małżeństw, które zadeklarowały wykończenie mieszkań we własnym zakresie. Strefowanie funkcji zakłada wyodrębnienie wokół domów indywidualnych ogródków i dziedzińców wspólnych dla kilku rodzin, oraz wykreowanie rozległej przestrzeni publicznej, sprzyjającej integracji lokalnej społeczności. Przestrzeń ta honoruje sąsiedztwo kościoła Świętego Ducha i schronu bojowego z okresu międzywojennego. Charakter tej przestrzeni nawiązuje do tradycji rudzkich kolonii robotniczych.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt05_00.jpg obiekt05_01.jpg obiekt05_02.jpg obiekt05_03.jpg obiekt05_04.jpg obiekt05_06.jpg obiekt05_07.jpg