„Nautica”– Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach

obiekt26_01.jpg obiekt26_01.jpg

mgr inż. arch.Marek Zdeb
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych Śląsk Spółka z o.o.
Głównym celem projektu było umożliwienie mieszkańcom Gminy Gorzyce swobodnego dostępu do bazy turystyczno-sportowej, do aktywnego spędzania czasu wolnego, a tym samym stworzenie obiektu wypoczynkowego dla wszystkich mieszkańców regionu oraz przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności naszej gminy na Śląsku. Szczególnie ważnymi czynnikami uzasadniającymi realizację przedsięwzięcia jest atrakcyjne środowisko przyrodnicze, zróżnicowane ukształtowanie powierzchni terenu, dobre podstawy do rozwoju bazy turystycznej, zwiększający się popyt na usługi rekreacyjno-wypoczynkowe oraz przygraniczne położenie. Korzystna lokalizacja pływalni bezpośrednio przy drodze krajowej nr 78, a w odległości 7 km od przejścia granicznego w Chałupkach pozwoli na zwiększenie ruchu turystycznego zarówno krajowego jak i zagranicznego oraz na podkreślenie walorów turystycznych i przyrodniczych gminy. Dodatkowym uzasadnieniem realizacji projektu jest usytuowanie w sąsiedztwie pływalni Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Domu Pomocy Społecznej, których pensjonariusze również będą mogli korzystać z basenu. Należy podkreślić, iż bardzo liczną grupą, która będzie korzystać z krytej pływalni są dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Gorzyce oraz zorganizowane grupy ze szkół spoza Gminy, w ramach wycieczek szkolnych. Obiekt składa się z trzech segmentów na trzech poziomach. Do dyspozycji osób korzystających z pływalni są dwa baseny: basen pływacki o wymiarach 25 m x 12 m, głębokości 1,2-1,8 m i basen rekreacyjny o wymiarach 12,5 x 6 m, głębokości 0,6-1,2 m z atrakcjami: przeciwstrugą wodno- powietrzną, zespołem masaży wodno- powietrznych ściennych, strugą wodną płaską, biczem wodnym- armatką oraz napowietrzaniem z dna- gejzer. Dodatkowe atrakcje, to między innymi dwa zespoły wanien do hydromasażu z solanką, zespół natrysków, biczy w komorze wodnej. Największym powodzeniem cieszy się 63 metrowa zjeżdżalnia. Do dyspozycji jest również grota solna, salon odnowy biologicznej, a w nim sauna i solarium. Na zewnątrz pływalni znajdują się chodniki i parkingi dla klientów krytej pływalni wraz z wydzielonymi stanowiskami dla osób niepełnosprawnych. Cały obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, do czego służy hydrauliczny dźwig osobowy oraz przenośny podnośnik do niecki basenowej z wózkiem inwalidzkim. Obiekt jest monitorowany całodobowo wewnątrz i na zewnątrz budynku. Budowa obiektu, trwała ponad 2,5 roku od roku 2005 do roku 2007. Znakiem rozpoznawczym jest krzywa wieża widokowa. Należy dodać, że projekt budowy krytej pływalni stanowi część Programu Rozwoju Turystyki Gminy Gorzyce, który jest pierwszym programem operacyjnym do strategii rozwoju. Projekt otrzymał dotację w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), budżetu państwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Ministerstwa Sportu.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt26_00.jpg obiekt26_01.jpg obiekt26_02.jpg obiekt26_03.jpg obiekt26_04.jpg obiekt26_05.jpg