„Tropikalna wyspa” - Rewitalizacja obszaru po przemysłowego - etap I

obiekt01_01.jpg obiekt01_01.jpg

dr inż. Klaudiusz Fross
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe PROMIL Spółka Jawna
W województwie śląskim mieszka 4 mln 830 tys. osób, co stanowi 12,5% ludności kraju. Baza rekreacyjno–sportowa na obszarze województwa jest wyjątkowo uboga, biorąc pod uwagę ilość osób, przypadającą na poszczególne obiekty tego typu w regionie. Dlatego też, władze Gminy Marklowice postanowiły zagospodarować po kopalniany plac w samym centrum gminy w celu stworzenia bogatej oferty sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców gminy oraz turystów. Projekt niniejszy jest pierwszym etapem całości inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja obszaru po przemysłowego -TROPIKALNA WYSPA”. Etapy kolejne to budowa siłowni energetycznej z turbinami zasilanymi metanem z pobliskiego szybu KWK Marcel oraz budowa unikalnego zespołu basenowego. Wcześniejsze zagospodarowanie terenu obejmowało prace w zakresie budowy parkingów. Po kopalniany plac znajduje się w samym centrum gminy, przy drodze wojewódzkiej nr 932 - ulicy Wyzwolenia. Atrakcyjność miejsca potwierdza lokalizacja pomiędzy planowanym parkiem wodnym, a kościołem (oś kompozycyjna). Teren jest bardzo dobrze dostępny. Teren ten zmieniono w gminny park sportu i rekreacji, z urządzoną zielenią, elementami wodnymi, placem imprez zbiorowych, ze sceną oraz urządzeniami do sportów i rekreacji. Zrewitalizowany na gminny park rekreacji teren o powierzchni ok. 20.000 m2 służył będzie przede wszystkim mieszkańcom gminy Marklowice oraz gościom przyjezdnym z okolicznych miast. Na terenie parku powstały różnego rodzaju obiekty i atrakcje. Między innymi: - pasaże i alejki spacerowe, - główny plac imprez ze sceną i zapleczem, - ogólnodostępne WC, - mniejsze placyki z atrakcjami (np. plac gwiazdy z ruchomą rzeźbą, napędzaną wiatrem), - plac trzech fontann z amfiteatralnymi siedzeniami, - ścieżkę zdrowia i ścieżkę do jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach, - place zabaw dla dzieci i małe ścianki wspinaczkowe, - centrum kulturystyczne na otwartym powietrzu, - skate park, - tereny zielone z trawnikami, rabatami kwiatowymi, grupami krzewów i kompozycjami drzew (mini park botaniczny, każdy gatunek oznaczony i opatrzony polską i łacińską nazwą) - elementy wodne (sztuczna rzeka z mini – stawem z wyspą), 3 fontanny, (1dmuchawiec, 2 skaczące jet - jumping), - sztucznie uformowane skały (źródło strumyka, wyspa na mini – stawie), - pergolę z miejscami do siedzenia, - całość ogrodzona (granit i stal nierdzewna), Podstawowym celem niniejszego projektu jest rewitalizacja zdegradowanego terenu po przemysłowego na park rekreacji w centrum gminy Marklowice. Zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie, działania rewitalizacyjne polegają na pracach inwestycyjnych, których zakres oddziaływania będzie obejmował sferę gospodarczą i społeczną Marklowic. Docelowo zrewitalizowany teren będzie atrakcyjnym pod względem turystycznym i gospodarczym obszarem Marklowic. Rezultatem realizowanego projektu będzie: - Wzbogacenie oferty turystyczno – sportowej Marklowic; - Wzrost zatrudnienia, związany z aktywizacją społeczeństwa; - Podniesienie atrakcyjności miasta w oczach mieszkańców i odwiedzających Marklowice turystów; - Wzrost liczby osób korzystających z bazy sportowo – rekreacyjnej gminy.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt01_00.jpg obiekt01_01.jpg obiekt01_02.jpg obiekt01_03.jpg obiekt01_04.jpg obiekt01_05.jpg obiekt01_06.jpg obiekt01_07.jpg obiekt01_08.jpg obiekt01_09.jpg