Ośrodek zdrowia

obiekt19_01.jpg obiekt19_01.jpg

Piotr Fischer
FHU „Marbud” Marcin Wylężek
Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku starej szkoły na ośrodek zdrowia pozwoliła na pomieszczenie gabinetów lekarskich z budynku o złym stanie technicznych, w którym poszczególne pomieszczenia nie spełniały norm technicznych i sanitarnych do dalszego funkcjonowania ośrodka zdrowia. W budynku starej szkoły po adaptacji znalazły siedzibę cztery gabinety lekarskie, poczekalnia dla dorosłych, poczekalnia dla dzieci: chorych i zdrowych, informacja i rejestracja, część socjalno-sanitarna, pomieszczenia porządkowe. Do ośrodka zapewniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych i dzieci w wózkach przez rampę o dopuszczalnym nachyleniu 5%. Wszystkie pomieszczenia ośrodka znajdują się znajdują się na pierwszej kondygnacji i jednym poziomie. Umieszczenie ośrodka zdrowia w budynku starej szkoły przyczyniło się do racjonalnego zagospodarowania powierzchni i rewitalizacji starego budynku.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt19_00.jpg obiekt19_01.jpg obiekt19_02.jpg obiekt19_03.jpg obiekt19_04.jpg