Budowa szkolnych boisk sportowych przy ul. K. Miarki w Przyszowicach.

obiekt18_01.jpg obiekt18_01.jpg
W konkursie „Na Najlepiej oświetloną gminę i miasto” organizowanym przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza – Gmina Gierałtowice otrzymała nagrodę specjalną za oświetlenie boiska szkolnego w Przyszowicach. Oświetlenie boiska podnosi walory estetyczne tego obiektu, umożliwia uprawianie sportu rekreacyjnego przez szerszy krąg użytkowników zainteresowanych aktywnym spędzaniem czasu wolnego.
Marek Pelc Wojciech Student
„Tamex” Obiekty Sportowe S.A.
Boiska sportowe zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Karola Miarki w Przyszowicach. Wielofunkcyjne boiska zostały wybudowane w celu poprawnej i pełnej realizacji programu nauczania i edukacji młodzieży szkolnej. W godzinach pozaszkolnych boiska mogą również korzystać osoby nie objęte obowiązkiem nauczania. Kompleks sportowy składa się z następujących placów i urządzeń sportowych; - boisko trawiaste o wymiarach 29x59m, - boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i piłkę ręczną, -boisko wielofunkcyjne do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę i bangmintona, - boisko treningowe (lodowisko) - bieżni wraz z skocznią w dal, - parkingu i chodników, - oświetlenia placów gier, - ogrodzenia terenu.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt18_00.jpg obiekt18_01.jpg obiekt18_02.jpg obiekt18_03.jpg obiekt18_04.jpg obiekt18_05.jpg obiekt18_06.jpg