Kompleks oświatowy w Jankowicach

obiekt25_01.jpg obiekt25_01.jpg
Z kompleksu korzystają nie tylko uczniowie szkół – do infrastruktury szkolnej, m.in. boisk zewnętrznych, hal sportowych czy sceny, mają dostęp też inni mieszkańcy po uprzednim ustaleniu terminów.
Marek Wawrzyniak – kierownik zespołu
Przedsiębiorstwo Budowlane „BARMA”
Celem projektu była budowa nowego kompleksu oświatowego z 3-oddziałowym przedszkolem, szkołą podstawową i gimnazjum dla młodych mieszkańców Jankowic i okolic. Budowa nowego obiektu związana była ze szkodami górniczymi, które uniemożliwiły korzystanie ze starych placówek oświatowych. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie i uwzględniając uwarunkowania narzucone ostatnią reformą systemu oświaty, Rada Gminy zdecydowała o wzniesieniu w Jankowicach, poza terenem najsilniejszych wpływów eksploatacji górniczej, nowego kompleksu oświatowego. Projekt objął budowę przedszkola (segment D1) z trzema oddziałami, które mieszczą średnio 24 dzieci każdy, część przeznaczoną na szkołę podstawową (segment D i C) z 12 klasopracowniami, które pomieszczą łącznie ok. 312 uczniów i miejsce, gdzie zlokalizowano gimnazjum (segment B) z 6 klasopracowniami, z których może korzystać łącznie ok. 156 uczniów. Przewidziano również dwie sale gimnastyczne o wymiarach płyty boiska 682 m kw. (segment E1) oraz drugie o wymiarach 289 m kw. (segment D1). Łączna powierzchnia zabudowy kompleksu obiektów wynosi 5 109 m2, jego kubatura wynosi 37 586 m3, a powierzchnia użytkowa pomieszczeń 7 375 m2. Kompleks podzielony został na strefy wg wieku i potrzeb przebywających w nim dzieci. Poza częścią przedszkolną wydzielono w nim strefy użytkowane przez klasy młodsze (I-III) i starsze (IV-VI) oraz strefę dla klas gimnazjum. Obiekt wyposażony jest w windę dla niepełnosprawnych. Główna część holu wyposażona jest w aulę o kształcie miniamfiteatru ze sceną, która służy podczas apelów, koncertów i innych spotkań z działalnością artystyczną uczniów i mieszkańców. Ważnym elementem wyposażenia szkoły jest obserwatorium astronomiczne, z którego korzystają nie tylko uczniowie, ale również inni mieszkańcy zainteresowani tematyką, dla których prowadzone jest Koło Astronomiczne. Ciekawostkę może stanowić fakt, że od tego roku szkoła posiada również stację meteorologiczną. Kompleks oświatowy jest wyposażony m.in. w szkolną bibliotekę z czytelnią, siłownię, sklepik, izbę regionalną oraz dużą salę komputerową, świetlicę czy gabinet lekarski. Wykonano też konieczną do normalnego funkcjonowania szkoły infrastrukturę towarzyszącą, w tym: nową kanalizację, przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej wraz z budową stacji transformatorowej, infrastrukturę komunikacyjną obejmującą wewnętrzne ciągi piesze i drogi kołowe przeciwpożarowe. Łączna powierzchnia objętego robotami terenu wyniosła ok. 4,8 ha, z czego ok. 1,1 ha stanowiły ciągi komunikacyjne piesze i jezdne, parkingi i place przyszkolne. Warto podkreślić, że do infrastruktury zewnętrznej przynależą też dwa pełnowymiarowe boiska do gier zespołowych wraz z budynkiem zaplecza oraz ogródek jordanowski i plac zabaw. W roku 2007 inwestycję zakończyło wykonanie wymaganego bezpieczeństwem uczniów ogrodzenia otaczającego kompleks.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt25_00.jpg obiekt25_01.jpg obiekt25_02.jpg obiekt25_03.jpg obiekt25_04.jpg obiekt25_05.jpg obiekt25_06.jpg obiekt25_08.jpg obiekt25_09.jpg