Adaptacja XVIII wiecznego spichlerza Galeriowego

obiekt21_01.jpg obiekt21_01.jpg
Zabytkowy, drewniany spichlerz galeriowy pochodzący z Borowna, zbudowany został w 1783 roku na zlecenie Franciszka Paciorkowskiego. Stanowi on cenny przykład staropolskiej, drewnianej architektury ludowej. Do momentu rozbiórki obiekt składał się z XVIII-wiecznej zrębowej konstrukcji o dwóch kondygnacjach, zdobionych galeriami arkadowymi oraz z dwuspadowego dachu, krytego dachówką, wykonanego najprawdopodobniej w 1945 roku. Dolna cześć spichlerza obejmowała trzy pomieszczenia: Górna, bez podziałów dostępna była schodami z zewnątrz. Okna rozmieszczone były w dwóch strefach, w kształcie leżących prostokątów, w szerokich obramieniach. Spichlerz z Borowna, budowla niezwykle cenna, został rozebrany i przeniesiony do Olsztyna. W Olsztynie elementy drewniane spichlerza były składowane przez kilka lat. Tu, pod ruinami zamku został ponownie złożony i zrekonstruowany w 2007 roku, wraz z przystosowaniem go do pełnienia nowej funkcji. Obecnie obiekt ten doskonale wpisuje się w krajobraz ruin zamku olsztyńskiego i uatrakcyjnia jednocześnie jego otoczenie. Należy on, bowiem do najcenniejszych budowli drewnianych na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest unikatowym zabytkiem architektury drewnianej. Wszystkie prace prowadzone były pod ścisłym nadzorem konserwatorskim.
Przemysław Płowecki
Zakład Murarski Dariusz Kosterka Słowinex 1 Andrzej Kawalec
Celem projektu było odtworzenie substancji zabytkowej drewnianego, unikatowego spichlerza galeriowego. Do zabytkowej bryły dokomponowana została część podziemna mieszcząca w sobie zaplecze gastronomiczne wraz z dużą salą konsumpcyjną. Na parterze przestrzeń zaadoptowano na dwie kolejne sale bankietowo – konsumpcyjne z barem. Bar połączony jest z kuchnią główną za pomocą windy gastronomicznej. Na piętrze przewidziano salę ekspozycyjno - wystawową przewidzianą na ekspozycję sztuki ludowej z regionu, oraz na różnego rodzaju wystawy czasowe. Unikatowe usytuowanie u stóp olsztyńskiego zamku stworzyło popularne miejsce spotkań lokalnej społeczności, jak również gości spoza terenu. W obrębie spichlerza i jego sąsiedztwie odbywa się wiele imprez plenerowych istotnych z punktu widzenia mieszkańców i gminy. Są to pokazy walk rycerskich, dożynki, imprezy związane z dniem Hubertusa, takie jak pogoń za lisem. Powstało miejsce żyjące i wnoszące istotny wkład do lokalnej społeczności.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt21_00.jpg obiekt21_01.jpg obiekt21_02.jpg obiekt21_03.jpg obiekt21_04.jpg obiekt21_05.jpg