Miejski Szpital Zespolony - Rozbudowa Pawilonu C

obiekt13_01.jpg obiekt13_01.jpg
Wymienione zadanie inwestycyjne zrealizowano na podstawie umów dotacji ze środków Urzędu Miasta Częstochowy. Dane techniczne obiektu: - powierzchnia zabudowy 788,63 m2 - powierzchnia użytkowa 2310,41m2 w tym: OAiIT (parter) 756,93 m2 Blok Operacyjny (Ip.) 728,07 m2 Oddz. Neurologii (IIp.) 690,21 m2 Kotłownia 135,20 m2 ilość kondygnacji 3 Zastosowane urządzenia i technologie: - kotłownia – kotły olejowo-gazowe VIESSEMANN (z komputerową automatyką sterowania), - centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne VTS CLIMA – z wizualizacją komputerowego sterowania, - agregaty wody lodowej KLIWEKO - dźwig szpitalny PILAWA - inteligentny system zarządzania energią LCN, Wartość zadania inwestycyjnego 19 343 694 zł.
Witold Dominik
Cz.P.B.P Przemysłówka S.A.
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Pawilonu C o funkcję Bloku Operacyjnego i funkcję Oddziału Intensywnej Terapii oraz Oddział Neurologii” miała na celu budowę nowoczesnego na poziomie europejskim bloku operacyjnego, oddziałów intensywnej terapii i neurologii. Zadanie zrealizowano w latach 2005 – 2007. Utworzony o nowoczesnym układzie architektonicznym klimatyzowany ze specjalnie utworzonymi strefami (barierami) higienicznymi Blok Operacyjny w skład którego wchodzą m.innymi 4 sale operacyjne, wyposażony został w nowej generacji sprzęt medyczny (stoły operacyjne, lampy operacyjne, zestawy operacyjne), nawiewniki z laminarnym wypływem powietrza, nowoczesne kolumny operacyjne i anestetyczne. Tak zastosowane nowoczesne rozwiązania pozwalają na wykonywanie operacji na bardzo wysokim poziomie sanitarno – higienicznym i technologicznym w warunkach komfortowych dla operowanego pacjenta i pracującego personelu medycznego. W tym celu zastosowano również nowatorskie rozwiązanie modułowej panelowej obudowy ścian z blach nierdzewnych zapewniające wyjątkowo higieniczne walory sal operacyjnych. Prawidłowo zaprojektowana lokalizacja Oddziału Intensywnej Terapii na parterze wybudowanego pawilonu bezpośrednio przy szpitalnym oddziale ratunkowym, pracowni rtg i bloku operacyjnym stwarza bardzo korzystny układ użyteczny dla szpitala. Ponieważ pomieszczenia oddziału zaprojektowano w bardzo funkcjonalnym i przyjaznym układzie, umożliwia to prawidłowy dostęp pacjentów hospitalizowanych i personelu do oddziału. Pomieszczenia oddziału - podobnie jak i bloku operacyjnym - wykonano w podwyższonym standardzie z pełną klimatyzacją i wentylacją pomieszczeń. W nowej technologii wykonano podłogi z homogenicznych wykładzin. Oddział wyposażono w nowoczesny sprzęt medyczny bezpośrednio ratujący życie pacjenta. Na III kondygnacji obiektu zaprojektowano i wykonano pomieszczenia Oddziału Neurologii. Jest to w pełni nowoczesny choć standardowy oddział łóżkowy. Perfekcyjnie zaprojektowanie dwóch ciągów komunikacyjnych pozwala na bezkolizyjny ruch chorych, personelu i odwiedzających. Usytuowanie luksusowo wyposażonych sanitariatów bezpośrednio przy salach chorych stwarza pełny komfort pobytu i funkcjonowania pacjenta. W doświetleniu ciągów komunikacyjnych zastosowano nowatorski system „Sun Tunnel”, natomiast w sterowaniu oświetleniem elektrycznym oddziału wykorzystano komputerowy system z pełną wizualizacją procesu. Oddział wyposażono również w nowoczesny sprzęt medyczny. Cały obiekt posiada nowoczesny system zasilania energetycznego (podstawowy, rezerwowy, awaryjny i UPSy), system instalacji gazów medycznych, instalacji sygnalizacji p.poż., klimatyzacji z wentylacją sterowany komputerowo z pełną wizualizacją sterowania. Obiekt wykonano wg aktualnych norm i technologii przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych i jakościowo najlepszych materiałów.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt13_00.jpg obiekt13_01.jpg obiekt13_02.jpg obiekt13_03.jpg obiekt13_04.jpg obiekt13_05.jpg obiekt13_06.jpg