„Sosnowiec Plaza” - Wielofunkcyjny Kompleks Obiektów Rozrywkowo - Usługowych

obiekt06_01.jpg obiekt06_01.jpg
Kompleks sosnowiec Plaza stanowi 1. etap przedsięwzięcia, którego kolejnymi etapami będą: po stronie zachodniej budynek biurowy, a po stronie wschodniej hotel. Obiekty te zostaną wzniesione na „cokole” jakim jest kompleks Sosnowiec Plaza, w obrębie którego przewidziano już fundamenty oraz trzony komunikacyjne i instalacyjne dla części biurowej i hotelowej. Dach pasażu został przystosowany do założenia na nim ogrodu, który powstanie po wybudowaniu biurowca i hotelu.
Jan Pallado Aleksander Skupin
WARBUD S.A.
Celem projektu było utworzenie w miejscu dawnego targowiska miejskiego, nowoczesnego, wielofunkcyjnego kompleksu handlowo – usługowego i rozrywkowego, wpisanego pod względem przestrzennym i funkcjonalnym w kwartał ulic: Sienkiewicza, Dekerta, Szklarnianej i Warszawskiej. Osią kompleksu jest dwupoziomowy pasaż, który na parterze ma formę alei, z różnej wielkości sklepami i butikami, przechodzącej przez całą długość budynku. Na piętrze pasaż przybiera formę dwóch galerii, przebiegających po obu stronach idącej dołem alei. Oba poziomy pasażu połączone są w dwóch miejscach ruchomymi schodami. W miejscach tych na parterze poszerzyliśmy aleję, tworząc placyki: po zachodniej stronie alei kwadratowy, a po stronie wschodniej okrągły. Na piętrze obiegają je galerie, ukształtowane w sposób odpowiadający niżej położonym placykom. Na parterze przeważa funkcja handlowa, na piętrze oprócz sklepów i butików znajduje się zespół niewielkich restauracjami zgrupowanych przy wspólnym dziedzińcu ze stolikami, zwanym food court, a także część rozrywkowa z kręgielnią i zespołem kin. Poszczególne części kompleksu różnią się sposobem uformowania bryły, zależnym od funkcji i kontekstu przestrzennego. W perspektywie ulicy Warszawskiej, od strony dworca, widoczny jest zespół kin, którego bryła, w formie srebrzystego tubusa z dużym, okrągłym wykuszem symbolizującym obiektyw, podparta jest optycznie łukowymi formami klatek schodowych z perforacją nawiązującą formą do klatek filmu. Wejście od strony zachodniej zaakcentowane jest nadwieszonym nad nim „panoramicznym” otwarciem dziedzińca przy restauracjach. Pomiędzy głównymi narożnikami kompleksu przebiega falująca fasada pasażu. Wklęsłe fragmenty tej fasady stanowią tło dla drzew posadzonych wzdłuż ulicy Sienkiewicza, fragmenty wypukłe podkreślać będą usytuowanie drzew w ogrodzie, który powstanie na dachu pasażu.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt06_00.jpg obiekt06_01.jpg obiekt06_02.jpg obiekt06_03.jpg obiekt06_04.jpg obiekt06_05.jpg obiekt06_06.jpg obiekt06_07.jpg obiekt06_08.jpg obiekt06_09.jpg obiekt06_10.jpg obiekt06_11.jpg obiekt06_12.jpg