Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Al. NMP 24

obiekt10_01.jpg obiekt10_01.jpg
Budynek z II połowy XIX w. Wpisany do rejestru zabytków pod nr A/504/91 Budynek murowany z kamienia i cegły, 3-kondygnacyjny, na działkach narożnych. Okna częściowo zdobione gzymsem kamiennym, profilowanym. W zwieńczeniu gzyms ozdobny, trzy uproszczone attyki. Budynek jest historycznie związany z miastem i stanowi dobrze zachowany przykład tzw. wielkomiejskiego budownictwa w tym rejonie miasta. Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy – 1272,0 m2 Powierzchnia użytkowa – 2480,0 m2 Kubatura - 20612 m3 Wysokość budynku – 17,4 m Liczba kondygnacji nadziemnych – 3 Liczba kondygnacji podziemnych – 1 Wartość inwestycji 15 514 000,00 zł Budynek został przekazany do użytkowania 24.08.2007 r.
Adrian Dec Andrzej Dec
CzPBP Przemysłówka S.A. Domex Sp. z o.o. Roboty Ogólnobudowlane i Konserwatorskie
Położona w ścisłym centrum miasta, na skrzyżowaniu Al. Najświętszej Maryi Panny i Al. Kościuszki eklektyczna kamienica z końca XIX w. była jednym z ciekawszych przykładów budownictwa mieszczańskiego. Charakter jej oddawała neogotycka wieżyczka i elewacje frontowa oraz boczna z oknami w neogotyckich profilowanych obramieniach. Kamienica odgrywała dużą role w życiu społecznym miasta – była siedzibą Częstochowskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego oraz społecznych organizacji kupieckich. Po wojnie prowadzone modernizacje zatarły cechy stylowe. Stan obiektu uległ prawie całkowitej degradacji technicznej Celem projektu była kompleksowa poprawa stanu zabytku poprzez przeprowadzenie remontu odtworzeniowego wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego, wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych (wraz ze zmianą źródła ciepła z węglowego na gazowe) i przyłączeniowych, wymianą stropów, renowacją i wzmocnieniem zabytkowych klatek schodowych, remontem ścian, wymianą stolarki, remontem piwnic, remontem więźby dachowej z wymianą pokrycia dachu, odtworzeniem elewacji budynku polegającą na przywróceniu widoku zabytkowych detali architektonicznych a także przywrócenie budynkowi jego charakteru i historycznych wartości. W wyniku realizacji projektu zdecydowanie zwiększyła się powierzchnia przeznaczona na lokale użytkowe. W wyremontowanej kamienicy swoją siedzibę znalazło wiele podmiotów gospodarczych w tym Izba Przemysłowo- Handlowa. Oddany do użytku obiekt zabytkowy o wysokim standardzie zachowujący jednocześnie walory historyczne, poprawia wizerunek miasta jako atrakcyjnego dla potencjalnych inwestorów oraz turystów i pielgrzymów licznie odwiedzających Częstochowę. Nie bez znaczenia pozostaje również wpływ inwestycji na poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery likwidacja pieców węglowych).
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt10_00.jpg obiekt10_01.jpg obiekt10_02.jpg obiekt10_03.jpg obiekt10_04.jpg obiekt10_05.jpg obiekt10_06.jpg obiekt10_07.jpg obiekt10_08.jpg obiekt10_09.jpg