Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia AM w Katowicach

obiekt09_01.jpg obiekt09_01.jpg
Należy podkreślić unikatowość projektu, który poprzez rozbudowę Akademii pozwolił Katowicom odzyskać fragment przestrzeni dostępnej dla mieszkańców. Jest to nie tylko wnętrze sali koncertowej ale przede wszystkim atrium pozwalające przez cały rok, przy każdej pogodzie cieszyć się miejskim życiem. Stworzono miejsce spotkań – a właśnie takie miejsca tworzą miasta.
Tomasz Konior A. Krzysztof Barysz Andrzej Witkowski Aleksander Nowacki
BUDIMEX DROMEX S.A.
Całość kampusu Akademii Muzycznej zlokalizowana jest na hektarowej działce w ścisłym centrum Katowic. Projektowany obiekt stanowi rozbudowę istniejącego, zabytkowego budynku głównego Akademii, kreując kontynuację pierzei ulicy Damrota. Obiekt mieści salę koncertową z zapleczem i bibliotekę z pomieszczeniami administracyjnymi. W kondygnacji podziemnej rozbudowywanej części przewidziano garaż oraz pomieszczenia techniczne. Projektowany obiekt został połączony z budynkiem głównym poprzez przeszklone atrium. W celu pełnego, funkcjonalnego scalenia istniejących budynków Akademii z projektowanymi, nowy obiekt łączy zarówno budynek główny jak również budynek Rektoratu z pomieszczeniami administracyjnymi, za pomocą przeszklonego łącznika na poziomie pierwszego piętra oraz budynku Wydziału Instrumentalnego, poprzez korytarz na poziomie piwnic. Projekt powstał w wyniku uzyskania I nagrody w ogólnopolskim konkursie realizacyjnym. Najważniejszym zadaniem postawionym w konkursie było rozwiązanie dające najlepszą akustykę sali koncertowej. Propozycją, która zdobyła uznanie jurorów był projekt sali koncertowej „dwuprzestrzennej” tzn. przestrzeń widowni i estrady otoczono przestrzenią wybrzmiewania, z możliwością łączenia tych przestrzeni ruchomymi drzwiami. Pozwoliło to na zróżnicowanie warunków pogłosowych we wnętrzu w zależności od rodzaju wykonywanej muzyki. Projektowany obiekt złożony z dwóch brył odpowiadających części biblioteczno-administracyjnej i sali koncertowej jest twórczą kontynuacją głównego, zabytkowego budynku akademii. Dzięki takiej koncepcji powstaną dwie przestrzenie: - otwarta, tworząca dziedziniec wokół rektoratu - zamknięta, przeszklona, wewnątrz atrium znajduje się foyer i ogród. Akademia Muzyczna w docelowym kształcie łączy w jedną całość programową i przestrzenną wszystkie funkcje i tworzy nowy fragment miasta w postaci zwartego układu urbanistycznego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt09_00.jpg obiekt09_01.jpg obiekt09_02.jpg obiekt09_03.jpg obiekt09_04.jpg obiekt09_05.jpg obiekt09_06.jpg obiekt09_07.jpg obiekt09_08.jpg obiekt09_09.jpg obiekt09_10.jpg obiekt09_11.jpg obiekt09_12.jpg obiekt09_13.jpg obiekt09_14.jpg obiekt09_15.jpg obiekt09_16.jpg obiekt09_17.jpg obiekt09_18.jpg