Przebudowa i remont budynków Pawilonu Wystawowego B i Muzeum Kopalnictwa.

obiekt14_01.jpg obiekt14_01.jpg
Budynek Pawilonu B zbudowany został około 1908r według projektu Konstantego Jakimowicza jako tzw. spichlerz polski na Wystawę Przemysłowo-Rolniczą. Budynek zaprojektowany został w konwencji modernistycznej z elementami neobaroku, na rzucie dwóch prostokątów, jako obiekt parterowy z częścią piętra w postaci antresoli, z poddaszem nieużytkowym, nakryty dachem trzyspadowym z fasadą wejściową zamkniętą neobarokową attyką. W drugiej połowie XX wieku w budynku dokonano remontu, w wyniku którego został on otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym oraz zostało wymienione poszycie dachu z ceramicznego na blachę ocynkowaną, zdemontowano również dachówki z attyki wejściowej zastępując je obróbkami blacharskimi. Budynek Muzeum Kopalnictwa wybudowany został jako replika kopalni rud żelaza. W podziemiach znajdują się dwa korytarze podłużne północny i południowy oraz dwa korytarze poprzeczne, wschodni i zachodni. Pomiędzy korytarzami znajduje się replika wyrobiska ścianowego z urządzeniem załadowującym urobek na taśmociąg; sala ekspozycyjna duża, w której wystawiane są akcesoria urządzeń i narzędzi górniczych; sala ekspozycyjna mała, w której znajduje się replika stacji pomp; replika filaru eksploatacyjnego z XIX wieku; atrapa rozdzielni elektrycznej kopalni oraz winda górnicza. W korytarzach na posadzce ułożono tory na pokładach drewnianych obsypanych żwirem. Na torach ustawione są wagoniki i lokomotywy kolejki podziemnej. Budynki zlokalizowane są na terenie Parków Podjasnogórskich uznanych za pomnik historii i znajdują się pod szczególną ochroną konserwatorską. Ponadto obiekty te wchodzą w skład Układu urbanistycznego miasta Częstochowy A/39/76, który obejmuje dawne założenia miejskie starej Częstochowy i Częstochówki w granicach wyznaczających historyczny układ urbanistyczny – z uwagi na jego znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego dla wartości naukowej i historycznej. Dane techniczne: Pawilonu Wystawowego B: Powierzchnia zabudowy – 280,0 m2 Powierzchnia użytkowa – 298,3 m2 Kubatura - 2701,0 m3 Wysokość budynku – 10,7 m Liczba kondygnacji nadziemnych – 2 oraz poddasze nieużytkowe Muzeum Kopalnictwa: Powierzchnia zabudowy – 558,1 m2 Powierzchnia użytkowa – 386,9 m2 Kubatura - 1514,7 m3 Wysokość budynku – 10,7 m liczba kondygnacji naziemnych- część wejściowa -1 Liczba kondygnacji podziemnych – 1 Wartość inwestycji 3234000 zł
Zbigniew Świtalski
Budowlano-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Zakład Budownictwa
Przedmiotem inwestycji była przebudowa i remont budynku Pawilonu Wystawowego B z przeznaczeniem na funkcje muzealno-administracyjne oraz odtworzenie podziemnej repliki kopalni rud pokazującej osiągnięcia górnictwa na terenie częstochowskim, eksponaty narzędzi i urządzeń górniczych. A. Pawilon Wystawowy B: - przeprowadzono remont i konserwację murów z kamienia wraz z wykonaniem drenażu izolacją poziomą przez iniekcję izolacji poziomej oraz ocieplenie murów od wewnątrz folią bąbelkową z aluminium, - wykonano remont i konserwację stropów istniejących i więźby dachowej, zmieniono pokrycie dachu z blachy ocynkowanej na dachówkę, - przebudowano schody klatki schodowej na I piętro wraz z minowaniem murów zewnętrznych i wzmocnieniem murów oporowych, - przebudowano część wejściową z nowymi stropami i pomieszczeniami administracyjnymi, socjalnymi i technicznymi, - wykonano nowe okna drewniane i drzwi z kratami kutymi, - odtworzono detale architektoniczne oraz bonie, - wykonano instalację elektryczno-energetyczną i oświetleniową, - wykonano instalację c.o., grzejniki oraz ogrzewanie podłogowe, - wykonano kotłownię z przyłączem na gaz ziemny, - wykonano instalację wentylacji mechanicznej z wentylatornią oraz nawiewem ciepłego powietrza z rekuperacją i nawilżaniem, - wykonano instalację teletechniczną, komputerową, automatyczną sygnalizację pożaru oraz napadu i włamania. B. Budynek Muzeum Kopalnictwa: - remont istniejących pomieszczeń polegający na tynkowaniu, malowaniu, wykonaniu posadzek i wymianie klińca i podkładów torowych oraz udostępnienie części kopalni dla osób niepełnosprawnych, - odtworzenie wystroju repliki kopalni w korytarzu południowym i klatce schodowej, wyrobisku ściennym tzw. filarze eksploatacyjnym, - wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej, - wykonano instalację automatycznej sygnalizacji pożaru, włamania i napadu. W części naziemnej : - wykonano nową obudowę wejścia dla osób niepełnosprawnych i wyjścia ewakuacyjnego (żelbetowa pokrywa dachem odwróconym tzw. Zielonym), - wykonano odwodnienie terenu polegające na odpowiednim wyprofilowaniu terenu oraz wykonaniu drenażu i opaski odwodnienia liniowego, - remont płyty stropowej, murów zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonano izolację paroszczelną i przeciwwilgociową i termiczną, - położono nową nawierzchnię z kostki granitowej, bazaltowej i płyt granitowych na stropie, na terenie przyległych alejek remontowanych i projektowanych oraz schodach terenowych, - zamontowano oświetlenie zewnętrzne – latarnie, - wykonano elementy małej architektury – ławki, donice, pergole, - urządzono teren – polegało to na niwelacji, obsadzeniu krzewami oraz zasianiu trawy.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt14_00.jpg obiekt14_01.jpg obiekt14_02.jpg obiekt14_03.jpg obiekt14_04.jpg obiekt14_05.jpg obiekt14_06.jpg obiekt14_07.jpg obiekt14_08.jpg obiekt14_09.jpg obiekt14_10.jpg