Adaptacja istniejącego budynku „Konduktorowni PKP” na- Galerię Sztuki Współczesnej

obiekt12_01.jpg obiekt12_01.jpg

Pracownia Architektoniczna Projektowo-Wykonawcza „AKROPOL” Irena Czerwińska
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu „UNIPOL” sp. z o.o.
Budynek starej konduktorowni pochodzący z II poł. XIX w. jest pozostałością kompleksu obiektów starego dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej, od 1846 r łączącej Częstochowę z Warszawą. Obiekt swoja formą oddawał styl architektury przemysłowej nawiązującej do neogotyku. Po wyburzeniu starego dwora obiekt stał niewykorzystany popadając w ruinę. Projekt odrestaurowania wiązał się z wizją przeznaczenia obiektu poprzemysłowego na galerię sztuki współczesnej prowadzonej przez Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie. Stąd dążenie by przy odtworzeniu i zachowaniu walorów starej architektury poprzemysłowej uzyskać nowoczesne wnętrza wystawowe oraz sale umożliwiającą organizację koncertów i prezentacji teatralnych. W ramach realizacji zadania wykonano nw zakres prac: - roboty ogólnobudowlane - przebudowa wnętrza budynku polegająca na adaptacji istniejącego budynku na potrzeby nowego użytkownika, w tym: roboty wyburzeniowe, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych, termicznych, skucie tynków, odgrzybienie ścian, nadmurówki ścian, wykonanie tynków renowacyjnych, oczyszczenie i zabezpieczenie elewacji budynku, wymiana stropów drewnianych na stopy WPS na belkach stalowych, wykonanie schodów wewnętrznych i zewnętrznych, dobudowanie nowego wejścia do budynku, wykonanie toalet, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana dachu – konstrukcja i pokrycie oraz obróbki blacharskie, wybudowanie tarasu, dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, - roboty instalacyjne – wymiana wszystkich instalacji w tym elektrycznej, wod.-kan., wymiana instalacji odgromowej, wybudowanie kotłowni gazowej i instalacji c.o. z ogrzewaniem podłogowym głównej sali wystawowej, wyposażenie budynku w systemy ochrony przeciwpożarowej, napadu i włamania, - zagospodarowanie terenu – wykonanie ogrodzenia, dojścia do budynku, parkingu.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt12_00.jpg obiekt12_01.jpg obiekt12_02.jpg obiekt12_03.jpg obiekt12_04.jpg