Kompleks rekreacyjno-sportowy w Gminie Goczałkowice-Zdrój

obiekt08_01.jpg obiekt08_01.jpg
Dla funkcjonowania kompleksu powołano jednostkę organizacyjną gminy pn Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju. Z kompleksu korzystają zarówno mieszkańcy gminy, jak i osoby przyjezdne, kuracjusze, zakłady pracy, kluby sportowe. Z oferty korzystają grupy zorganizowane i klienci indywidualni, osoby w różnym wieku, o różnym statusie zawodowym i społecznym. Na hali i basenie odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne, nauka pływania dla dzieci i dorosłych, gimnastyka korekcyjna, fitness wodny, zajęcia rehabilitacyjne. Oprócz tego dla indywidualnego klienta oferuje się system karnetów, biletów rodzinnych, weekendowych, ulgowych (emeryci, osoby niepełnosprawne, dzieci, młodzież, święta okazjonalne, okresy wakacyjne). Od 2003r w Gimnazjum corocznie uruchamiana jest klasa sportowa, a od 2007r wprowadzono klasę sportową o profilu pływackim w Szkole Podstawowej nr 1. Na bazie kompleksu organizowane są corocznie obozy sportowe, Goczałkowicka Amatorska Liga Koszykówki, Międzygimnazjalna Liga Siatkówki i Koszykówki. Obiekty te służą jako miejsce organizacji turniejów, zawodów sportowych nawet rangi międzynarodowej, konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych, wystaw i pokazów. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka działająca w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w swej działalności współpracuje z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Polskim Związkiem Piłki Ręcznej, Stowarzyszeniem Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „START” w Katowicach, Ludowym Klubem Sportowym oraz innymi klubami sportowymi, a także organizacjami pozarządowymi lokalnymi i regionalnymi.
Monika Janiczek Zygmunt Ewa Jędraszczyk Kornel Szyndler Filip Majdak Edward Nowak
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Beskid-Holding sp. z o.o. Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
Projekt zgłaszany do konkursu jest elementem konsekwentnie realizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy, w której jako generalne cele polityki społecznej określono poprawę warunków bytowych mieszkańców i wczasowiczów oraz zwiększenie szans rozwoju osobistego mieszkańców. Osiągnięcie celów strategicznych, zapewnienie spójności społecznej wymaga odpowiednich inwestycji w infrastrukturę społeczną, której rozwój przyczyni się m.in. do stworzenia warunków dla rozwoju sportu i rekreacji, zwiększenia atrakcyjności miejscowości jako miejsca pracy i zamieszkania, zróżnicowanie oferty spędzania wolnego czasu. Projekt jest częścią budowanego w Gminie kompleksu rekreacyjno- sportowego i składa się z następujących obiektów: Hala Sportowa – oddana do użytku w 2003r pełnowymiarowa, klimatyzowana z nagłośnieniem i widownią na 400 miejsc, z zapleczem sanitarnym i szatniowym, z siłownią i urządzeniami fitness, trzytorową ścianką wspinaczkową. Posiada certyfikat Śląskiego Związku Piłki Siatkowej, Koszykowej i Ręcznej. Boisko o wymiarach 40x20m umożliwia uprawianie wszystkich dyscyplin sportowych. Obiekt posiada na swoim wyposażeniu wykładzinę trawiastą do halowej piłki nożnej, wykładzinę TERAFLEX do piłki siatkowej, sprzęt lekkoatletyczny, sprzęt do Unihokeja, kosze najazdowe, sprzęt do tenisa i badmintona. Dla prowadzenia zajęć halę można podzielić na 3 odrębne sektory z boiskami do piłki siatkowej i koszykowej. Dodatkowo obiekt posiada kawiarenkę, solarium z 3 stanowiskami i sklepik ze sprzętem sportowym. Hala użytkowana jest przez młodzież szkolną, grupy zorganizowane i obozy sportowe codziennie w godz. od 700 do 2300. Powierzchnia zabudowy 1958m2, kubatura 23015m3. Realizacja obiektu: projekt 2002r, wykonawstwo październik 2002 do sierpień 2003r. Finansowanie 67% budżet gminy, 33% dotacja Fundusz Rozwoju Sportu. Kryta Pływalnia – oddana do użytku w 2006r posiada basen sportowy sześciotorowy o wymiarach 25m x 16m i głębokości od 1,35m do 1,8m, basen treningowy o wymiarach 15m x 8,5m i głębokości od 1,1m do 1,35m, brodzik o głębokości 1m, 2 wanny jacuzzi 12 osobowe, zjeżdżalnię rurową długości 40m, 5 szatni, w tym 1 dla niepełnosprawnych, widownię na 200 miejsc. Dodatkowymi atrakcjami są przeciwprąd w basenie treningowym, kaskada wodna, bicze wodne, gejzer i sauna z pokojem wypoczynkowym. Przy jego budowie zastosowano nowoczesne technologie, a na szczególne wyróżnienie zasługuje przygotowanie ciepłej wody przy zastosowaniu baterii 300 m2 kolektorów słonecznych, pomp ciepła odzyskujących ciepło odpadowe z klimatyzacji hali basenowej i nowoczesnych kotłów gazowych. Obiekt przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Kryta pływalnia dostępna jest codziennie w godz. od 700 do 2300. Powierzchnia zabudowy 1647,6m2, kubatura 20396,5m3. Realizacja obiektu: projekt 2003r, wykonawstwo sierpień 2004 do listopad 2006r. Finansowanie 34% budżet gminy, 66% dotacje (Fundusz Rozwoju Sportu, PFRON, Program Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, EKOFUNDUSZ, WFOŚiGW). Dodatkowo kompleks posiada parking na 120 samochodów, 60m bieżnię sześciotorową i skocznię do skoków w dal. Łączne wydatki poniesione na budowę kompleksu w latach 2002 – 2007 to 18,5mln zł. Kolejny etap przewiduje budowę boiska sportowego ze sztuczną, podgrzewaną nawierzchnią wraz z trybunami i zapleczem sanitarno-szatniowym a także hotelu/internatu dla potrzeb kompleksu.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt08_00.jpg obiekt08_01.jpg obiekt08_02.jpg obiekt08_03.jpg obiekt08_04.jpg obiekt08_05.jpg obiekt08_06.jpg obiekt08_07.jpg obiekt08_08.jpg obiekt08_09.jpg obiekt08_10.jpg obiekt08_11.jpg obiekt08_12.jpg