Pomieszczenia dydaktyczne ASP – adaptacja budynku koszarowego

obiekt27_01.jpg obiekt27_01.jpg

Sylwia Płomecka Maciej Laskowski Arkadiusz Płomecki Sebastian Borecki
RENBUD

Adaptacja budynku koszar na pomieszczenia dydaktyczne ASP w Katowicach.

Obiekt wykonywany etapami przez 4 lata, z dużym reżimem finansowym. Centralna część z dużymi wyburzeniami i wytworzeniem hallu głównego, pozostałe części na zasadzie adaptacji. Wprowadzenie przeszkleń łączących korytarze z salami, wykonanie projektu transparentnego, z dużą ilością przeszkleń, lekkiego, stąd pomysł szklanych schodów, szklanych żeber fasady bezszprosowej itp.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt27_00.jpg obiekt27_01.jpg obiekt27_02.jpg obiekt27_03.jpg obiekt27_04.jpg obiekt27_05.jpg obiekt27_06.jpg obiekt27_07.jpg obiekt27_08.jpg obiekt27_09.jpg obiekt27_10.jpg