Likwidacja Ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn

obiekt16_01.jpg obiekt16_01.jpg

Dariusz Majer
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROREM” Sp z o.o. ELEKTROTERMIEX Sp. z o.o Firma Budowlana F-Bud Eugeniusz Fibic
Celem inwestora była likwidacja ogrzewania piecowego w budynkach wielorodzinnych /2193 piece ceramiczne, 392 etażowe kotły węglowe/, obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza, m in dwutlenku węgla o prawie 14 ton rocznie, a także podwyższenie standardu mieszkań i zmiana wizerunku osiedla z lat 50-tych. Zadanie obejmowało termomodernizację 89 budynków w tym: 87 budynków mieszkalnych /2081 mieszkań/ i 2 budynki użyteczności publicznej /budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Dom Kultury/ W ramach zadania wykonano: - instalację centralnego ogrzewania, - docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką- mokrą, stropów nad ostatnią kondygnacją, stropów piwnic - zamontowano 79 węzłów cieplnych. Łączna powierzchnia dociepleń wyniosła ponad 15 ha. Kolor elewacji bloków mieszkalnych zmienia się wraz ze zmianą nazwy ulicy.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt16_00.jpg obiekt16_01.jpg obiekt16_02.jpg obiekt16_03.jpg obiekt16_04.jpg obiekt16_05.jpg obiekt16_06.jpg obiekt16_07.jpg obiekt16_08.jpg obiekt16_09.jpg obiekt16_10.jpg obiekt16_11.jpg