Dom Duchowieństwa Prawosławnego “Popówka”

obiekt15_01.jpg obiekt15_01.jpg
Budynek zabytkowy późnoklasycystyczny wzniesiony w 1875 roku, wpisany do rejestru zabytków nr A/9/76. Pierwotnie wykorzystywany jako dom duchowieństwa prawosławnego (tzw. „popówka”). W okresie międzywojennym pełnił funkcje pałacu biskupiego, od 1945r siedziba Powiatowego Sztabu Wojskowego. Jest to budynek murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, przy skrzyżowaniu Alei Najświętszej Maryi Panny z ulicą Nowowiejskiego oraz przy głównym trakcie pielgrzymkowym, którym każdego roku około 3 mln pielgrzymów zmierza do Sanktuarium na Jasnej Górze. Realizacja zadania była zgodna ze strategią Miasta Częstochowy – Uchwała nr 193/XVII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2003 roku, gdzie jednym z priorytetów jest rewitalizacja centrum miasta – ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny m.in. poprzez stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych – bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca spotkań i reprezentacyjnej wizytówki miasta oraz ożywienie życia kulturalnego oraz rynku usług handlowych, biznesowych i gastronomicznych. Wielkości charakterystyczne obiektu: - powierzchnia zabudowy - 331,7 m2 - powierzchnia użytkowa - 753,1 m2 - kubatura - 3945,0 m3. - Wysokość budynku – 12,9 m - Liczba kondygnacji nadziemnych – 2 oraz nieużytkowe poddasze Wartość inwestycji 2456000 zł.
Pracownia Architektoniczna Projektowo-Wykonawcza „AKROPOL” Irena Czerwińska
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu UNIPOL Sp z o.o.
Celem projektu było przywrócenie i renowacja wartości historycznych obiektu, poprawienie stanu technicznego budynku, wzmocnienie konstrukcji i przeprowadzenie prac umożliwiających jego użytkowanie wraz z przystosowaniem obiektu dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu. Kompleksowa modernizacja przewidywała zachowanie dotychczasowej bryły i gabarytów budynku z zachowaniem wiodącej funkcji wystawienniczej muzealnej oraz rozszerzenie o nowe, zwłaszcza magazynowe, socjalne, pracownie konserwatorskie. Pozwoliła ona również na szersze udostępnienie obiektu społeczeństwu lokalnemu oraz organizację imprez kulturalnych np.: wystawy, wernisaże. Oddany do użytkowania obiekt zabytkowy o wysokim standardzie, zachowujący jednocześnie walory historyczne, poprawił wizerunek centrum miasta jako atrakcyjnego dla potencjalnych inwestorów oraz turystów i pielgrzymów licznie odwiedzających Częstochowę. Wymienione działania zwiększyły rolę zabytku w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości. Zakres rzeczowy: osuszenie i odsolenie murów fundamentowych, wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej, prace konstrukcyjne (wymiana stropów nad parterem, wykonanie nowych schodów do piwnicy), prace elewacyjne z zachowaniem zabytkowych detali architektonicznych (renowacja tynków zewnętrznych i wymiana blacharki, wymiana stolarki okiennej), remont wnętrza obiektu (konserwacja i zabezpieczenie wątków kamiennych i ceglanych, renowacja tynków wewnętrznych, wymiana posadzek), naprawa i konserwacja elementów więźby dachowej, wykonanie instalacji elektrycznej (oświetleniowej, siłowej, odgromowej, logistycznej i alarmowej), ppoż., co., c.w.u., wod-kan, wentylacji mechanicznej, teletechnicznej, wykonanie iluminacji budynku.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt15_00.jpg obiekt15_01.jpg obiekt15_02.jpg obiekt15_03.jpg obiekt15_04.jpg obiekt15_05.jpg obiekt15_06.jpg