Przebudowa placu wolności w Rybniku

obiekt04_01.jpg obiekt04_01.jpg
Przeprowadzona modernizacja sprawiła, iż w ostatnim czasie jedno z ważniejszych miejsc w centrum Rybnika zasadniczo zmieniła swój wizerunek. Zarówno Plac Wolności jak i trakt pieszy do Rybnickiego Centrum Kultury stanowią jeden z atrakcyjniejszych ciągów komunikacyjnych w mieście.
Marek Wawrzyniak
TIRMET Przed.Produkcyjno Handlowe i Transportowe REMBUD Sp. z o.o.
Budowa „Focus Park” w Rybniku przyczyniła się do kompleksowej przebudowy Placu Wolności. Inwestycja polegała na zmianie układu komunikacyjnego, przebudowie nawierzchni Placu, przyległej ulicy 3 Maja, całkowitej wymianie infrastruktury podziemnej w tym rozdział tzw. kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną. Ponadto przebudowano Punkt Informacji Miejskiej, dostosowując go do potrzeb komunikacji miejskiej (obsługa biletu elektronicznego tzw. e-karty) Wprowadzono również elementy małej architektury tj. fontannę oraz kaskadę wodną, ławki, elementy oświetlenia oraz zieleń wysoką. Nawierzchnia została wykonana z kostki kamiennej, częściowo pozyskanej z rozbiórki, uzupełnionej o nową kostkę granitową oraz betonową. Kolorystyka zastosowanych materiałów i odpowiednie ich ułożenie pozwoliło wyodrębnić ciągi piesze od komunikacji samochodowej.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt04_00.jpg obiekt04_01.jpg obiekt04_02.jpg obiekt04_03.jpg obiekt04_04.jpg obiekt04_05.jpg obiekt04_06.jpg obiekt04_07.jpg