NPP edycja 2018

Bawialnia Będzin

Zdjęcie
Będzin
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin


Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip@slaskie.pl
  2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w głosowaniu w konkursie NPPWS
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionym celu (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, asysty strony internetowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub zakończenia konkursu.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. Udział w głosowaniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.