Hala widowiskowo-sportowa w Gliwicach (Arena Gliwice)

 Zdjęcie Zdjęcie
Arena Gliwice to nowoczesny kompleks widowiskowo – sportowy, składający się z trzech budynków: hali głównej, hali treningowej i hali fitness. Sposób rozmieszczenia elementów konstrukcyjnych oraz program funkcjonalny, został przyjęty z myślą o zapewnieniu jak największej elastyczności kompleksu. Problemy bezpieczeństwa budynku i widzów oraz warunki organizacji i obserwacji wydarzeń odbywających się na hali, uznano za główne determinanty projektowe i to one wpłynęły na układ funkcjonalny kompleksu. Za nie mniej istotne uznano wymogi federacji sportowych, które zadecydowały nie tylko o rozmiarach areny sportowej, ale również o sposobie organizacji widowni, rozmiarze i sposobie rozwiązania zapleczy szatniowo – magazynowych, zapleczy sanitarnych dla widzów czy gastronomii. 
Przyjęte rozwiązania umożliwiają przeprowadzenie zarówno zawodów wymagających specjalnych warunków (hokejowych, lekkoatletycznych), jak i innych dyscyplin halowych (np. tenis, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, boks).
Hala jest w pełni dostosowana do organizacji imprez masowych, koncertów i kongresów, a także wydarzeń o charakterze wystawienniczym i targowym. Kształt obiektu odzwierciedla współczesne tendencje w kształtowaniu obiektów sportowo - widowiskowych, zarówno pod względem funkcjonalnym jak i przestrzennym. Ogólny plan budynku i jego forma są efektem optymalizacji układu widowni i systemu komunikacji wokół niej. Zewnętrzny obrys trybun wynika z chęci uzyskania jak największej liczby miejsc w strefach o najlepszych warunkach widoczności. Owalne kształty hali głównej i hali treningowej zostały wkomponowane w ortogonalny układ ścian – dominant przestrzennych, placów, schodów, murków oporowych i elementów małej architektury. To kontrastowe zestawienie dwóch różnych typów uformowań pozwala na lepszą integrację kompleksu z otoczeniem, nadając jednocześnie indywidualny charakter całemu zespołowi hali widowiskowo - sportowej. Strefa wejściowa, w stosunku do poziomu areny zaplanowana została jako przestrzeń dla widzów wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Przed wejściem głównym zaprojektowano plac rozłożony na czterech tarasach połączonych pomiędzy sobą schodami i rampami. W części wschodniej budynku ukształtowano zieleniec ozdobny ze ścieżkami i schodami prowadzącymi na koronę placu. W części zachodniej usytuowano parking dwupoziomowy, którego górna płyta stanowi plac przeznaczony do organizowania imprez. W bryle budynku głównej hali wyróżniono cztery różne formy wykończenia fasad zewnętrznych. Budynek posiada pięć kondygnacji, w tym jedną częściowo poniżej poziomu terenu oraz jedną techniczną.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie