Budowa bulodromu i siłowni na świeżym powietrzu w rejonie Parku Gminnego w Ornontowicach

 Zdjęcie Zdjęcie

Celem inwestycji było przygotowanie niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, co przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności turystyczno – rekreacyjnej obszaru, wzbogacając i ożywiając przestrzeń poprzez wykorzystanie lokalnego środowiska przyrodniczego.

W ramach zadania został wybudowany Kompleks Rekreacyjny, składający się z:
1.
Bulodromu (boisko do gry w bule o wymiarach 15 m x 4 m)
2.
Siłowni plenerowej (8 zestawów po 2 urządzenia)
3.
Placu zabaw (z wydzieloną i ogrodzoną strefą zabaw dla najmłodszych)
4.
Mini golfa (boisko do minigolfa z 8 dołkami)
5.
Kręgielni (tor do gry w kręgle o wymiarach 12,5 m x 1,2 m)
6.
Elementów małej architektury.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie