Zagospodarowanie terenu wokół budynku Mediateki w Tychach

 Zdjęcie Zdjęcie

Projekt obejmuje wykonanie zagospodarowania części frontowej Mediateki, wyposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu placu wypoczynkowego.

Realizacja zadania obejmowała montaż: wiat szklanych, ławek, donic z obrzeżami, basenu z niecką stalową, koszy na odpadki z daszkiem, stojaków na rowery, oświetlenia. Ponadto ułożono nawierzchnię żwirową, zamontowano deski tarasowe, ławki, urządzenia zabawowe i leżaki dwuosobowe. Wykonano zadaszenie sezonowe oraz nasadzono różnorodną roślinność.

Zagospodarowanie terenu stanowi dopełnienie zakończonego w 2015 roku przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji niewykończonego budynku, w którym zlokalizowano siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej, Orkiestry Kameralnej Aukso oraz sali koncertowej.

Obecnie funkcja budynku nabrała pełnego kształtu i stanowi nierozerwalną całość.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie