Teren rekreacyjno-sportowy przy OSiR w Sośnicowicach

 Zdjęcie Zdjęcie

Celem zadania było stworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej, która przeznaczona będzie dla różnych grup wiekowych i umożliwi aktywne spędzanie wolnego czasu mieszkańcom Gminy. Przestrzeń ta została wyposażona w ogrodzony plac zabaw z nowoczesnymi i bezpiecznymi urządzeniami, a także plac wyposażony w ścianki wspinaczkowe zarówno dla najmłodszych i jak starszych dzieci. Ponadto została wykonana siłownia na wolnym powietrzu oraz betonowy skatepark, na którym miłośnicy tego sportu mogą szkolić swoje umiejętności jazdy na rolkach i deskorolkach. Stworzona została również sztuczna górka do zjeżdżania na sankach w okresie zimowym. Całość zagospodarowania została uzupełniona ścieżkami wykonanymi z kostki betonowej, przy których zostały zamontowane ławki oraz kosze na śmieci. Uzupelniono nasady zieleni, drzew oraz rabat. Kompleks został skomunikowany z ul. Gimnazjalną chodnikiem, co umożliwia dojazd wózkom i rowerom. Natomiast z uwagi na duże różnice wysokości połączenie z OSiR stanowią schody terenowe.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie